grupa cyferki

Grupa Cyferki

Witajcie nasze Cyferki! Zamieszczamy dla Was materiały tygodniowe z propozycjami zabaw i ćwiczeń wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Życzymy udanej zabawy!

Plan tygodniowy zajęć dydaktycznych

Tydzień 26

Krąg tematycznyKOŃCZYMY  PEŁEN SUKCESÓW ROK SZKOLNY

 

TEMAT DNIA – SZUMIAKI

• „Wesołe szumiące rodzinki” – zajęcia logopedyczne. Doskonalenie umiejętności prawidłowej artykulacji głosek szumiących

 

 

TEMAT DNIA –  CISZAKI

 

• „Wesołe ciszące rodzinki” – zajęcia logopedyczne. Doskonalenie umiejętności prawidłowej artykulacji głosek ciszących.

 

TEMAT DNIAWESOŁE RODZINKI  K i G

 

 • „Wesołe rodzinki K i G” – zajęcia logopedyczne. Doskonalenie umiejętności prawidłowej artykulacji głosek K i G.

 

TEMAT DNIA – IDZIEMY DO ZOO…

 • „Wycieczka do zoo” – zestaw kart pracy, doskonalenie umiejętności czytelniczych, matematycznych oraz grafomotorycznych.

 

TEMAT DNIA – ROK SZKOLNY PEŁEN SUKCESÓW

 

 • „Wakacyjny megapakiet” – zestaw kart pracy, doskonalenie umiejętności czytelniczych, matematycznych oraz grafomotorycznych.
 • „Dyplomy” – podziękowanie dzieciom i rodzicom za wspólną pracę, przesłanie dyplomów, życzenia udanych i bezpiecznych wakacji.

Tydzień 25

Krąg tematyczny – LATO W POLSCE

 

TEMAT DNIA – PRZYRODA – NAJWIĘKSZY SKARB

 

 • „Ochrona przyrody w Polsce” – poznanie wybranych gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową, poznanie funkcji parków narodowych i rezerwatów, poznanie zasad zachowania podczas obserwacji przyrodniczych. Karta pracy „Powietrze” str. 54.
 • „Ekodomek dla każdego” – doskonalenie spostrzegawczości podczas porównywania obrazków, wskazywanie elementów, które są zgodne z ekologicznymi zasadami i stylem życia. Karta pracy „Powietrze” str. 55.

 

TEMAT DNIA –  PIĘKNO  REGIONÓW

 

 • „Polska na mapie” – odczytywanie w podstawowym zakresie symboliki mapy, doskonalenie umiejętności wskazywania    na mapie wybranych elementów. Karta pracy „Powietrze” str. 56.
 • „Polski kalejdoskop” – klasyfikowanie ilustracji i zdjęć znalezionych wspólnie z rodzicami w  INTERNECIE, dostrzeganie piękna i różnorodności krajobrazów Polski, rozwijanie logicznego myślenia podczas wskazywania różnych kryteriów klasyfikacyjnych.
 • „Moja wycinanka” – zabawa plastyczna (wycinanka z papieru)b, doskonalenie umiejętności precyzyjnego wycinania, dostrzeganie symetrii wzorów.

 

TEMAT DNIAWAKACJE W POLSCE

 

 • „Moje wakacyjne plany” – zabawa plastyczna (malowanie farbami), doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziem malarskim, docenianie piękna rodzinnego regionu.
 • „Łowicka wycinanka” – poznanie elementów wzornictwa charakterystycznych dla polskiej sztuki ludowej, doskonalenie sprawności manualnej podczas kolorowania. Karta pracy „Powietrze” str. 57.

TEMAT DNIA – BEZPIECZNE  WAKACJE

 • „Letnie spotkania z żywiołami” – rodzinna giełda pomysłów, dostrzeganie znaczenia i wpływu żywiołów na nasze życie i środowisko, uświadomienie konieczności zachowania ostrożności w kontakcie z nimi, wiązanie zjawisk przyrodniczych z aktualną porą roku. 
 • „Bezpiecznie czy nie?” – ocena postaw i zachowania innych, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, nazywanie barw ciepłych i zimnych Karta pracy „Powietrze” str. 58.

 

 TEMAT DNIA – MORSKIE OPOWIEŚCI

 

 • „Odpoczynek nad wodą” – rozmowa z rodzicami, uściślenie wiedzy na temat zbiorników wodnych, utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu nad wodą, oglądanie zdjęć z pobytów nad morzem/jeziorem/rzeką.
 • „Marynistyczne obrazy” – rozwijanie wrażliwości na odbiór dzieł malarskich, odzwierciedlanie kolorystyki morza podczas malowania farbami akwarelowymi techniką „mokre w mokrym”. Karta pracy „Powietrze” str. 59.

Tydzień 24

Krąg tematyczny  – BĄDŹMY EKO

 

TEMAT DNIA – EKOTYDZIEŃ

 

 • „Plany na ekotydzień” – zabawa słowna, dostrzeganie potrzeb naszej planety, omawianie graficznej prezentacji działań na najbliższy tydzień, doskonalenie umiejętności odczytywania informacji zapisanych w tabeli, dekodowanie treści przedstawianych w formie symbolicznej. Karta pracy „Powietrze” str. 51.
 • „Dbajmy o naszą planetę” – praca plastyczna, wykonanie plakatów techniką kolażu, doskonalenie umiejętności współpracy, angażowanie otoczenia do podejmowania działań proekologicznych.

 

TEMAT DNIA –  EKOLOGIA NA CODZIEŃ

 

 • „Z ekotorbą na zakupy” – zintegrowane działania edukacyjne, uświadomienie potrzeby stosowania toreb wielokrotnego użytku i podlegających biodegradacji, kształtowanie właściwych wzorców zachowania podczas uczestnictwa w zakupach. Karta pracy „Powietrze” str. 51.
 • „Segregujemy odpady” – zabawa dydaktyczna, doskonalenie umiejętności klasyfikowania odpadów ze względu na materiał, z jakiego są wykonane, rozumienie celu przeprowadzania segregacji. Karta pracy „Powietrze” str. 52.
 • „Segregujemy” – zabawa grafomotoryczna. Doskonalenie umiejętności poprawnej segregacji odpadów.

 

 • TEMAT DNIAZDROWY STYL ŻYCIA

 

 

 • „Zdrowie nie tylko na talerzu” – doskonalenie logicznego myślenia podczas oceny wpływu różnych czynników na zdrowie, poznanie warunków potrzebnych do uprawy kiełków oraz poznanie ich wartości odżywczych. Karta pracy „Powietrze” str. 53.
 • „Wesołe syczące rodzinki” – zabawa logopedyczna. Doskonalenie umiejętności poprawnej artykulacji głosek syczących.

 

 • „Zdrowy styl życia” – karty pracy. Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych.

Tydzień 23

Krąg tematyczny  – MARZENIA DO SPEŁNIENIA

 

TEMAT DNIA – DZIEŃ DZIECKA

 

 • „Pakiet na Dzień Dziecka” – zestaw kart pracy do wypełnienia. Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych, matematycznych, analizy i syntezy sylabowej i głoskowej.

 

TEMAT DNIA –  MARZENIA DO SPELNIENIA

 

 • „Złota Rybka” – słuchanie opowiadania, wykonanie ilustracji do opowiadania.
 • „Kocie marzenia” – zabawa słowna na zasadzie niedokończonych zdań, doskonalenie umiejętności odtwarzania liczebności zbiorów. Karta pracy „Powietrze” str. 45.
 • „Kable i słuchawki” – gra logopedyczna oparta na dwóch poziomach trudności, kodowanie i rozkodowywanie wyrazów.

 

TEMAT DNIACHMURKI PEŁNE MARZEŃ

 

 • „Kraina literek” – zapoznanie z obrazem graficznym głoski „h”, zintegrowane działania edukacyjne, doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów, rozbudzanie zainteresowania czytaniem, doskonalenie sprawności manualnej. Karta pracy „Powietrze” str. 42.
 • „Chmurki” – zabawa oddechowa z wykorzystaniem papierowych sylwet chmurek, kształtowanie prawidłowego toru oddechowego oraz zwiększanie kontroli nad siłą i kierunkiem wydmuchiwanego przez słomkę powietrza.


• „Kolorowy deszcz” – zabawa badawcza, przepuszczanie kolorowej wody przez chmurę z pianki do golenia

TEMAT DNIA –  MARZENIE O ROWERZE

 • „Czy rowery wymyśliły dzieci?” – słuchanie opowiadania i rozmowa na temat treści, podkreślenie znaczenia wytrwałości w dążeniu do spełnienia marzeń i osiągnięcia sukcesu.
 • „Kto jest dobrym rowerzystą?” − poznanie zasad bezpieczeństwa podczas jazdy na rowerze, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego. Karta pracy „Powietrze” str. 47.
 • „Rowerowy slalom” – zabawa doskonaląca orientację przestrzenną podczas pokonywania trasy slalomem. 

 

TEMAT DNIA –  DROGA DO SUKCESU

 

 • „Drabiny sukcesu” – autoprezentacja, kształtowanie pozytywnej samooceny i wiary   we własne możliwości. Karta pracy „Powietrze” str. 48.
 • „Wyspa marzeń” – stymulowanie twórczego myślenia podczas uzupełniania rysunku i opowieści ruchowo-naśladowczej, dopełnianie zbiorów do podanej liczebności. Karta pracy „Powietrze” str. 49.
 • „Wesoły hipopotam” − ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej, rozwijanie logicznego myślenia i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Karta pracy „Powietrze” str. 50.

Tydzień 22

Krąg tematycznyDZIECI ŚWIATA

TEMAT DNIA – RÓŻNE DZIECI – RÓŻNE PRAWA

 • „Skąd jesteśmy?”– zabawa dramowa, doskonalenie umiejętności wcielania się w postać i odgrywania roli, z zastosowaniem różnych środków wyrazu. Doskonalenie sprawności grafomotorycznych oraz ćwiczenie logicznego myślenia. Karty pracy „Powietrze” str. 40
 • „Przedszkole przyszłości” – zestaw kart pracy do wypełnienia. Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych.
 • „Mam swoje prawa” – nauka pamięciowa wiersza, kolorowanie obrazka, omówienie planszy dydaktycznej.

 

TEMAT DNIA –  DZIECI ŚWIATA

 

 • „Zapraszamy do podróży” – zintegrowane działania edukacyjne, wzbogacenie wiedzy na temat charakterystycznych cech i symboli wybranych państw Unii Europejskiej, kształtowanie świadomości bycia Polakiem i Europejczykiem.
 • „Z jakiego kraju?” – utrwalenie wiadomości na temat wybranych krajów europejskich, doskonalenie sprawności manualnej. Karta pracy „Powietrze” str. 41.
 •  „Rodzinne zadania do wspólnego wykonania” – zestaw kart pracy do wypełnienia. Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych.

 

TEMAT DNIAŚWIAT WOKÓŁ NAS

 

 • „Dywany pełne cudów” – układanie kompozycji z mozaiki geometrycznej, utrwalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania kształtów figur, rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
 • „Greckie wazy i naczynia ozdobne” – zapoznanie ze sztuką starożytną, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej. Karta pracy „Powietrze” str. 42.
 •  „Podróż na latającym dywanie” – zintegrowane działania edukacyjne, wzbogacanie wiedzy na temat życia ludzi na innych kontynentach, szanowanie odmienności zwyczajów i kultury. Karta pracy „Powietrze” str. 43

TEMAT DNIA –  JAPONIA – W POSZUKIWANIU PIĘKNA

 • „Spotkanie z Samurajem” – słuchanie wiersza H. Niewiadomskiej, wdrażanie do uważnego słuchania treści i zapamiętywania istotnych informacji. Karta pracy „Powietrze” str. 44.
 • „Tradycyjne japońskie zabawy dla dzieci” – zapoznanie z planszą opisującą japońskie zabawy dla dzieci.
 • „Origami” – bajka o sztuce origami – https://youtu.be/zp2ierReM8g.
 • „Zwierzęta świata” – zabawa przestrzenna, wykonanie zwierzątek z papieru w oparciu o technikę orgiami.

 

TEMAT DNIA –  MAPA ŚWIATA

 

 • „Map of the World” – gra umysłowa dla całej rodziny, nauka nazw kontynentów w języku polskim i angielskim, doskonalenie nazywania zwierząt w języku polskim i angielskim.
 • „Literowy zawrót głowy” – karty pracy, doskonalenie umiejętności grafomotorycznych.
 • „Państwa – miasta” – gra umysłowa dla całej rodziny.
 • „Zwierzęta swiata” – puzzle do wycięcia i ułożenia.

Tydzień 21

Krąg tematyczny: Mama, tata i ja 

 

TEMAT DNIA – RODZINNE ZADANIA DO WSPÓLNEGO WYKONANIA

 

 • „Rodzinne zadania do wspólnego wykonania” – karty pracy do wypełnienia, labirynty, kolorowanki – doskonalenie umiejętności grafomotorycznych.
 • „Jak Tomek pomagał mamusi” – słuchanie opowiadania, wdrażanie do uważnego słuchania, uświadomienie znaczenia więzi rodzinnych i przyjemności pomocy najbliższym, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i orientacji na kartce podczas odtwarzania symetrycznych wzorów. Karta pracy „Powietrze” str. 34.

 

TEMAT DNIA –  W ŚWIECIE ZAWODÓW NASZYCH RODZICÓW

 

 • „W świecie zawodów” – zabawy na spostrzegawczość, klasyfikowanie obrazków, doskonalenie umiejętności dokonywania syntezy sylabowej nazw wybranych zawodów.
 • „Gdzie pracuje moja mama? Gdzie pracuje mój tata?” – zabawy plastyczne, rysowanie obrazka, zwracanie uwagi na szczegóły obrazka.
 • „Praca domowa i zawodowa” – swobodne wypowiedzi dzieci, uświadomienie znaczenia pracy domowej i zawodowej rodziców, łączenie w pary osób i ich narzędzi pracy. Karta pracy „Powietrze” str. 39.
 • „Zegarmistrz – kraina literek” – zapoznanie z obrazem graficznym głoski „z”, dostrzeganie podobieństw i różnic między zegarami ze względu na wygląd i przeznaczenie. Karta pracy „Powietrze” str. 35.

 

TEMAT DNIA MUZYKA WOKÓŁ NAS

 

 • „Muzyka” zabawy na spostrzegawczość, klasyfikowanie obrazków, doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej nazw wybranych instrumentów muzycznych. Wspólne słuchanie ulubionych piosenek.
 • „Rodzinne kolekcje muzyczne” – rozbudzanie zainteresowania kolekcjonerstwem, zachęcania do kontynuowania rodzinnych tradycji, doskonalenie umiejętności klasyfikowania podczas wyodrębniania zbiorów tematycznych. Karta pracy „Powietrze” str. 36.
 • „Matematyczne sudoku” – zabawy matematyczne metodą sudoku. Wypełnianie kart pracy, doskonalenie spostrzegawczości.

TEMAT DNIA –  MAMA, TATA I JA

 • „Serduszka dla mamy i taty” – ćwiczenia oddechowe: przenoszenie papierowych serduszek (wyciętych przez dzieci) do pudełek za pomocą rurek do napojów.
 • „Kostkowa gra z mama i tatą” – zabawa dydaktyczna, doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, odczytywanie i posługiwanie się zapisem symbolicznym. Karta pracy „Powietrze” str. 37.
 • „W poszukiwaniu litery »z«” – doskonalenie analizy i syntezy słuchowej, wzbudzanie zainteresowania czytaniem i literami. Karta pracy „Powietrze” str. 38.
 • „4 gry dla rodziny” – pomysły na gry dla całej rodziny, zachęcanie do wspólnej zabawy.

 

TEMAT DNIA – SERCE DLA MAMY

 

 • „Krzyżówka dla całej rodziny” – zabawa słowna, rozwiazywanie poszczególnych haseł krzyżówki, doskonalenie umiejętności pisania krótkich wyrazów.
 • „Serce dla mamy – karty pracy, doskonalenie umiejętności grafomotorycznych.
 • „Kwiaty dla mamy” – zabawa plastyczna przestrzenna, wykonanie upominków dla mamy.

Tydzień 20

Krąg tematyczny: Sztuka bycia mądrym

TEMAT DNIADROGA DO MĄDROŚCI

 •  „Bajkowa mądrość” – słuchanie wiersza J. Brzechwy pt. „Sowa”, rozważania na temat mądrości płynących z utworów literackich, uświadomienie znaczenia korzystania z mądrości życiowych w nich zawartych, dopasowanie postaci z bajek do okładek (karta pracy „Powietrze”, str. 27).
 • Kraina literek” – zagadki dotykowe, rozpoznawanie małej i wielkiej litery „w”, analiza słuchowa wyrazów z głoską „w” oraz odnajdywanie głoski „w”. Karty pracy „Powietrze” str. 28.
 •  „Dwa po dwa – pluralia tantum” – zabawy logopedyczne. Poznanie i wyjaśnienie pojęcia „Pluralia tantum” . Zabawy logopedyczne zawierające rzeczowniki pozbawione liczby pojedynczej, łączące się z czasownikami w liczbie mnogiej (np. okulary leżą na stole), liczebnikami zbiorowymi (np. koncert na dwoje skrzypiec) lub ze słowem “para” (para spodni).

TEMAT DNIA NAJPIERW POMYŚL – POTEM ZRÓB

 •  „Najpierw pomyśl – potem zrób” – dopasowanie obrazków i omówienie historyjek obrazkowych, uświadomienie potrzeby przewidywania ewentualnych skutków podejmowanych działań i odpowiedzialności za własne decyzje i zachowania. Karty pracy „Powietrze” str. 29
 •  „Co się da naprawić? – eksperyment” – zabawy badawcze, dostrzeganie zmian odwracalnych, częściowo odwracalnych i nieodwracalnych – barwienie wody, rozpuszczanie kostek lodu, gotowanie jajek, darcie papieru, rysowanie ołówkiem, przecinanie i sklejanie kartki, gotowanie wody i jej chłodzenie, budowanie wieży z klocków i jej burzenie.
 • Znajdź różnice” – zabawy na spostrzegawczość, dostrzeganie i wskazywanie różnic w obrazkach.

TEMAT DNIASZKLANE EKRANY I MONITORY

 •  „Szklane ekrany i monitory” – pogadanka przy ilustracjach, uświadomienie znaczenia telewizji, Internetu, monitorów i ekranów w życiu współczesnych ludzi. Rozważania na temat korzyści oraz nadmiernego i niewłaściwego korzystania z mediów, wskazywanie zagrożeń i zasad bezpieczeństwa. Karty pracy „Powietrze” str. 30.
 • Gwiezdne wojny” – zabawy logopedyczne. Stosowanie zasady FAIR-PLAY podczas gry, pamiętanie o prawidłowym wykonaniu ćwiczeń zadanych przez logopedę – PRZED
 • RZUTEM KOSTKĄ LUB ILE OCZEK, TYLE POWTÓRZEŃ.

TEMAT DNIA – SZTUKA KUPOWANIA I OSZCZĘDZANIA

 • Pieniądze na zakupy” – pokaz monet i banknotów, zabawa dydaktyczna połączona z liczeniem. Karty pracy „Powietrze” s. 31 ćw. 1.
 • Delikatesy czy drogeria?” – zabawa dydaktyczna, klasyfikacja produktów i przyporządkowywanie do odpowiedniego rodzaju sklepu oraz ćwiczenie pamięci i uwagi, uzupełnianie listy zakupów. Karty pracy „Powietrze” s. 31 ćw. 2 i str. 32.
 • Worki z towarami” – ćwiczenia utrwalające literę „w” oraz zabawa ruchowa, dostrzeganie i kontynuowanie rytmu. Karty pracy „Powietrze” s. 33.

• „Finansiaki” – plansze obrazkowe do nauki oszczędzania, banknoty i monety do wycięcia i zabawy w sklep oraz „QUIZ BANKOWOŚĆ”

TEMAT DNIA – JAK SIĘ DZISIAJ CZUJESZ?

 •  „Moje emocje” – zabawa dydaktyczna, kalambury, prezentowanie za pomocą niewerbalnych środków wyrazu (kartki i flamastry) oraz odgadywanie swoich emocji.
 • Jak się dzisiaj czujesz?” – check lista dla rodziny – zabawa dydaktyczna, planowanie zajęć na cały tydzień z uwzględnieniem wszystkich członków rodziny. Określanie emocji towarzyszących domownikom w danym dniu.
 • Mój program ćwiczeń” – zabawa gimnastyczna. Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. Rozwijanie dużych grup mięśniowych.

Tydzień 19

Krąg tematyczny: Sekrety latających zwierząt

TEMAT DNIALATAJĄCE ZWIERZĘTA

 •  „Czy to ptak, czy to ssak?” – zabawa dydaktyczna, doskonalenie umiejętności klasyfikacji zwierząt przez dostrzeganie wspólnych cech charakterystycznych dla poszczególnych gatunków – „Karty pracy. Powietrze” s. 15.
 • Zwierzęta latające” – prezentacja graficzna wybranych zwierząt latających: owadów, ptaków, ssaków, ryb; porównywanie wyglądu, cech budowy pod kątem możliwości latania – obrazki przedstawiając różne zwierzęta, dobieranie podpisów do obrazków: ssaki, ptaki, ryby, owady, doskonalenie umiejętności czytania globalnego.
 •  „Opowiadanie” – wysłuchanie opowiadania, poznanie historii zwierząt mieszkających w lesie. Podkreślanie w tekście wiersza nazw zwierząt – rozdział wybrany przez dziecko.

TEMAT DNIA TAJEMNICZY ŚWIAT OWADÓW LATAJĄCYCH

 • Kraina literek” – przygotowanie do czytania i pisania, rozpoznawanie małej i wielkiej litery „b”, analiza słuchowa wyrazów z głoską „b” (karta pracy „Powietrze” s. 16).
 • Ćwiczenia zwierzątek” – ćwiczenia gimnastyczne dla całej rodziny, rozwijanie dużych grup mięśniowych.
 • Lata osa koło nosa” – ćwiczenia grafomotoryczne, doskonalenie sprawności manualnej – karty pracy.

TEMAT DNIAPOŻYTECZNE OWADY

 • Motyl” – słuchanie wiersza D. Gellner jako inspiracja do poznania cyklu rozwojowego motyla, odtworzenie kolejności wydarzeń i uzupełnienie cyklu (karta pracy „Powietrze” s. 17).
 • Pszczoły – dokończ rysować pszczołę” – karta pracy, zwracanie uwagi na elementy obrazka, doskonalenie umiejętności rysowania według wzoru.
 • Klamerkowe owady” – zajęcia matematyczne, ćwiczenia związane z przeliczaniem i dopasowywaniem wyniku do odpowiedniej liczby, przyczepianie klamerki na odpowiedniej cyfrze, która odpowiada ilości obrazków umieszczonych na planszy.


TEMAT DNIA – NASZE PTAKI

 • Co w gnieździe piszczy?” – poznanie sposobu rozmnażania się ptaków, ćwiczenie pamięci, skupienia, uwagi (karta pracy „Powietrze”, s.18).
 • Ptaki i ptaszki” – zabawy grafomotoryczne, kolorowanie, łączenie w pary.
 • Origami – ptaki” – zabawa plastyczna, doskonalenie umiejetnosci składania papieru w oparciu o technikę orgiami.

TEMAT DNIA – PTAKI I OWADY WSZYSTKICH KONTYNENTÓW

 • Ptaszek w klatce” – rozmowa kierowana, uświadomienie potrzeb i warunków, jakie należy stworzyć zwierzętom, a zwłaszcza ptakom hodowanym w warunkach domowych oraz ćwiczenie klasyfikacji (karta pracy „Powietrze”, s. 19).
 • Ptaki i owady wszystkich kontynentów” – zagadki, utrwalenie i pogłębienie wiadomości o ptakach i owadach.

P jak ptaki” – ćwiczenie percepcji wzrokowej podczas kolorowania według kodu literowego oraz ćwiczenie syntezy słuchowej wyrazów (karta pracy „Powietrze”, s.20).

Tydzień 18

Krąg tematyczny : Rodzina,ach rodzina

TEMAT DNIA – RODZINNE ZADANIA DO WYKONANIA

 • Karty pracy – łączenie elementów w pary, doskonalenie umiejętności grafomotorycznych poprzez rysowanie szlaczków, klasyfikowanie przedmiotów według określonych cech itp.
 • Znajdź różnice” – wypełnianie kart z obrazkami, wskazywanie różnic.

TEMAT DNIA – EDUPAKA PRZEDSZKOLAKA

 • Zajęcia matematyczne” – doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych. Poznanie pojęcia „wielokąty”, wyjaśnienie jego znaczenia.
 • Quiz matematyczny” – rozwiązywanie zadań zawartych w quizie, podsumowanie wyników, radzenie sobie z porażką i wygraną.

TEMAT DNIA – Z RODZICAMI

 • Z rodzicami” – wiersz. Rozmowa kierowana, wykonanie ilustracji do wiersza.
 • Puzzle cyfrowe i literowe” – zajęcia dydaktyczne, utrwalanie znajomości liter, czytanie globalne, analiza i synteza literowa wyrazów.

TEMAT DNIA – MOJA RODZINA I MÓJ KRAJ

 • Moja ojczyzna” – wypełnianie kart pracy, utrwalanie znajomości wyglądu symboli narodowych i ich nazewnictwa.
 • Puzzle do czytania” – zabawa dydaktyczna, utrwalanie znajomości liter, czytanie globalne, analiza i synteza literowa wyrazów.
 • kolorowanki” – obrazki do kolorowania i wycięcia. Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych.

Tydzień 17

Krąg tematyczny: Rodzinne zadania do wykonania

Temat dnia: Rodzinne zadania do wykonania

 

 • Karty pracy – rysowanie własnego portretu, doskonalenie umiejętności grafomotorycznych poprzez rysowanie szlaczków, klasyfikowanie przedmiotów według określonych cech itp.
 • Zajęcia matematyczne – doskonalenie umiejętności przeliczania                                  i rozpoznawania figur geometrycznych.
 • Zajęcia plastyczne – malowanie palcami przy użyciu farb plakatowych

Temat dnia: Dzieckiem bądź

 

 • „Dzieckiem bądź – balony” – gra matematyczna, przeliczanie w zakresie 10. Podejmowanie prób dodawania i odejmowania.
 • „Balony” – zajęcia gimnastyczne, rozwijanie dużych grup mięśniowych poprzez zabawy ruchowe z wykorzystaniem balonów.

 

 

Temat dnia: Dzień Ziemi

 

 • „Dzień Ziemii” – prezentacja multimedialna. Poznanie pojęcia „elipsa”, wyjaśnienie jego znaczenia, omówienie układu słonecznego. Zachęcanie do dbałości o planetę.
 • „Poznajemy kontynenty” – zajęcia dydaktyczne, utrwalanie nazw kontynentów oraz najważniejszych stolic, poznanie zwierząt żyjących na danym kontynencie

 •  
 •  

Temat dnia: Odkrywamy głoskę „R”

 • „Odkrywamy »r«” – zabawa dydaktyczna doskonalącasłuch fonematyczny i utrwalająca obraz graficzny głoski „r”, łączenie rymujących się nazw obrazków (karta pracy s.14)
 • „Wierrrrrrszyki” – wiersze do słuchania i omówienia bądź nauki pamięciowej dla dzieci chętnych.

Temat dnia: Zabawy z głoskami

 

 • „Zabawy z głoskami” – gra logopedyczna przygotowana z myślą o utrwalaniu prawidłowej wymowy głoski [r] w połączeniach [tr] i [dr] w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów. 
 • Karty pracy – doskonalenie rozpoznawania litery „R,r” wśród innych liter, podejmowanie prób pisania.

Tydzień 16

Krąg tematyczny: Podróż w chmurach

Temat dnia: Poświąteczny odpoczynek

 • „Co nie pasuje?” – historyjka obrazkowa: dostrzeganie różnic i podobieństw, wskazywanie przedmiotu, który nie pasuje do obrazka, budowanie długich wypowiedzi, doskonalenie umiejętności liczenia i określania położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • „Świąteczna gra” – zabawa dydaktyczna, doskonalenie umiejętności przestrzegania reguł gry, radzenie sobie z porażką i wygraną.

Pomoce:

 • historyjki obrazkowe
 • szablon gry do wycięcia
 • nożyczki
 • linki do podstron związanych z tematem

Temat dnia: Kwarantannowy zestaw domowy

 • „Kwarantannowy zestaw domowy” – zajęcia logopedyczne:ćwiczenia języka,wyróżnianie głosek szumiących w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
 • „Szumiaki” – zabawa matematyczna, porównywanie wielkości elementów w zbiorze, stosowanie określeń wyższy –najwyższy, niższy – najniższy doskonalenie umiejętności liczenia (szablony do wycięcia)

Pomoce: 

 • „Kwarantannowy zestaw domowy” – zajęcia logopedyczne
 • szablony do wycięcia
 • miseczki
 • linki do podstron związanych z tematem

Temat dnia: Mucha w samolocie

 • Mucha w samolocie” – zabawa ruchowo-naśladowcza przy muzyce: doskonalenie umiejętności zapamiętania tekstu piosenki, czynny udział w zabawie rytmicznej.
 • „Praca w podręczniku” – wypełnianie kart pracy w podręczniku „POWIETRZE” – wzbogacanie wiedzy na temat powietrznych środków transportu oraz dokonywanie ich klasyfikacji ze względu na różne kryteria, dostrzeganie wpływu rozwoju techniki na możliwości i szybkość powietrznych podróżny.
 • „Eksperyment badawczy” – zajęcia badawcze, rozwijanie umiejętności skupienia uwagi i precyzji wykonania zadania, wyciągnie wniosków podczas obserwacji eksperymentu, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, budowanie długich wypowiedzi.

Pomoce:

 • nagranie muzyczne
 • lejek
 • butelka
 • ocet
 • soda
 • balony
 • łyżeczka
 • linki do podstron związanych z tematem
 • kredki
 • karty pracy strony 9,10,11,12,13

Temat dnia: Moja podniebna podróż

 • „Porozmawiaj z kosmitą” – zabawa słowna, próba tworzenia języka kosmitów przez dołączanie dodatkowych sylab „KA”
 • w nagłosie wyrazów.
 • 2.„Pojazd przyszłości” – zabawa konstrukcyjna, rozwijanie kreatywności przez konstruowanie pojazdów latających z surowców wtórnych oraz sprawdzanie ich możliwości lotu.
 • „Podniebne memo”- gra pamięciowa do samodzielnego wykonania, doskonalenie umiejętności zapamiętywania.

Pomoce:

 • linki do podstron związanych z tematem
 • surowce wtórne (plastikowe butelki, pojemniki po jogurtach, pudełka po kosmetykach, folia bąbelkowa, tektura), nożyczki, klej, taśma obustronnie klejąca, dziurkacz, zszywacz, sznurek
 • szablony gry do wycięcie i pokolorowania
 • kredki

Tydzień 15

Krąg tematyczny: Wielkanocne tradycje

Temat dnia: „Zagroda Oli”

 1. „W zagrodzie Oli” – pogadanka połączona z opracowaniem planszy obrazkowej, poznanie elementów zagrody, nazywanie zwierząt gospodarczych, doskonalenie umiejętności liczenia i określania położenia przedmiotów w przestrzeni.
 2. „Co nam dają zwierzęta?” – zabawa (karta pracy).
 3. „Zwierzęta w zagrodzie” – zabawa logopedyczna, naśladowanie odgłosów zwierząt.

Pomoce:

 • kredki
 • duży arkusz papieru
 • nożyczki
 • klej
 • sylwety do wycięcia (wysłane w oddzielnym pliku)
 • karta pracy
 • obrazki do zabawy logopedycznej
 • linki do podstron związanych z tematem

Temat dnia: „Koszyczek Oli”

 1. „Kolorowe jajka” – ćwiczenia graficzne, rozwijanie inwencji twórczej i sprawności manualnej.
 2. „Pisanki, kraszanki” – zabawa matematyczna, dostrzeganie, że liczebność zbioru nie jest zależna od układu elementów, doskonalenie umiejętności liczenia (szablony do wycięcia – małe pisanki, średnie i duże)
 3. „Zwierzęta do pary” – klasyfikowanie, łączenie elementów w pary.

Pomoce:

 • karty pracy
 • kredki, mazaki
 • szablony do wycięcia
 • nożyczki
 • miseczki
 • linki do podstron związanych z tematem

Temat dnia: „Przygotowania Oli do świąt”

 1. „Przygotowania do Świąt Wielkanocnych” – historyjka obrazkowa, pogadanka na temat przygotowań do świąt, porządkowanie czynności i zdarzeń związanych z Wielkanocą zgodnie z następstwem czasowym, utrwalenie nazw dni tygodnia i liczebników porządkowych.
 2. „Narysuj zajączka” – praca plastyczna według wzoru.
 3. „Ciasto jak z bajki” – zajęcia kulinarne z rodzicami, rozwijanie zainteresowań kulinarnych, przestrzeganie zasad higieny podczas przygotowywania posiłku.

Pomoce:

 • historyjka obrazkowa
 • przepis na babeczki wielkanocne
 • wzór obrazka do wykonania
 • ołówek, kredki, mazaki
 • akcesoria kuchenne do przygotowania babeczek
 • linki do podstron związanych z tematem

Temat dnia: „Wielkanocny stół”

 1. „Wielkanocny stół” – rozmowa zainspirowana wierszem E. Skarżyskiej „Wielkanocny stół”, poznanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych panujących w domach rodzinnych dzieci, przypomnienie zasad kultury i potrzeby okazywaniu szacunku osobom starszym.
 2. .„Nakrywamy do stołu” – zabawa dydaktyczna, nabywanie umiejętności prawidłowego i estetycznego układania zastawy stołowej.
 3. „Wielkanocna pisanka”- karta pracy, doskonalenie umiejętności grafomotorycznych.

Pomoce:

 • wiersz
 • kolorowanka
 • zastawa stołowa
 • linki do podstron związanych z tematem
 • prezentacja multimedialna „Wielkanocny stół”
 • karta pracy

Temat dnia: „Lany poniedziałek”

 1. „Lany poniedziałek” – rozmowa zainspirowana treścią wiersza L. Cieślik, przybliżenie tradycji lanego poniedziałku.
 2. „Wielkanocne kolorowanki – wyklejanki”, praca plastyczna dowolna techniką.
 3. „Wielkanocne ćwiczenia” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

Pomoce: 

 • linki do podstron związanych z tematem
 • wiersz
 • nagranie głosowe „Śmigus-dyngus”
 • kolorowanki
 • przybory plastyczne

Możemy w czymś pomóc?

Jeżeli masz do nas jakieś pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej.