gwiazdki

Grupa Gwiazdki

Witajcie nasze Gwiazdki! Zamieszczamy dla Was materiały tygodniowe z propozycjami zabaw i ćwiczeń wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Życzymy udanej zabawy!

Plan tygodniowy zajęć dydaktycznych

Tydzień 24

Krąg tematyczny: Gdzie latem zobaczę ziemię, ogień, wodę i powietrze?

Temat dnia: Moja ziemia-wycieczka z grą terenową. 

 • Przywitanie się z rodzicami oraz dziećmi. Piosenka na przywitanie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).
 • „Jaki to zabytek?”- zabawa rozwijająca umiejętność syntezy wzrokowe, układanie puzzli (Załącznik z fotografią został wysłany na maila grupowego). 
 • „Rysunek z natury” – plener malarski, wykonanie szkicu odwiedzanego obiektu (dokładna instrukcja została wysłana na maila grupowego). 
 • „Piosenka o czterech żywiołach” – przypomnienie piosenki i układu ruchowego ( Link do piosenki został wysłany na maila grupowego). 
 • Kolorowanka ( załącznik wysłany na maila grupowego). 
 • Piosenka na zakończenie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).

Temat dnia: Przyszło do nas lato.

 • Przywitanie się z rodzicami oraz dziećmi. Piosenka na przywitanie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).
 • „Zapachy lata” – słuchanie wiersza M. Ledwoń, wyobrażanie sobie charakterystycznych dla lata obrazów i zapachów (załącznik z wierszem został wysłany na maila grupowego).
 • „Lato słyszę cię” – zabawa rozwijająca analizator słuchowy (dokładna instrukcja została wysłana na maila grupowego).
 • „Smaki lata” – zabawa dydaktyczna, rozpoznawanie charakterystycznych dla lata owoców po smaku i zapachu (instrukcja do zabawy została wysłana na maila grupowego).
 • „Bawimy się bezpiecznie” – zabawa dydaktyczna, rozpoznawanie znaków ostrzegawczych i informacyjnych (instrukcja do zabawy została wysłana na maila grupowego). 
 • Kolorowanka ( załącznik wysłany na maila grupowego). 
 • Piosenka na zakończenie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).

Temat dnia: Wielkie poruszenie z powietrzem w tle.

 • „Upał” – słuchanie opowiadania R. Jędrzejewskiej – Wróbel (Opowiadanie zostało wysłana na maila grupowego).
 • „Jak można ruszyć powietrze” – zabawy badawcze, obserwowanie efektów działania powietrza ( Instrukcja do zabawy została wysłana na maila grupowego). 
 • „Czym polecieć na wakacje” – zabawa dydaktyczna, wybieranie spośród różnych pojazdów tych , które latają, doskonalenie umiejętności klasyfikacji („Karty pracy”- karta 54) 
 • Kolorowanka ( załącznik wysłany na maila grupowego). 
 • Piosenka na zakończenie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).

Tydzień 23

Krąg tematyczny: O czym marzą dzieci?

Temat dnia: JAKIE MAM MARZENIA?

 • Przywitanie się z rodzicami oraz dziećmi. Piosenka na przywitanie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).
 • „MARZĘ O …” -zabawa słowna, opowiadanie o swoich marzeniach, definiowanie pojęć: „marzenie” i „marzyć” (dokładny opis na mailu grupy).
 • „TROCHĘ INNE MARZENIA” -zabawa dydaktyczna, kształtowanie wrażliwości na potrzeby i pragnienia innych osób (dokładny opis na mailu grupy).
 • „BALONIK MARZEŃ” -zabawa plastyczna, przedstawianie swoich marzeń za pomocą rysunku (dokładny opis na mailu grupy).
 • „LOT BALONEM” -zabawa rytmiczna przy muzyce (dokładny opis na mailu grupy).
 • Kolorowanka ( załącznik wysłany na maila grupowego). 
 • Piosenka na zakończenie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego)

Temat dnia: MARZENIA O SUKCESIE

 • Przywitanie się z rodzicami oraz dziećmi. Piosenka na przywitanie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).
 • „TO JA” -zabawa dydaktyczna, dostrzeganie zmian w swoim wyglądzie fizycznym od wczesnego dzieciństwa do chwili obecnej (dokładny opis na mailu grupy).
 • „MOGĘ CI POMÓC, MAMUSIU/ TATUSIU” -POMOCE TRZYLATKA „JAK POMAGAM NAJBLIŻSZYM” -zabawa dydaktyczna, dostrzeganie możliwości wykorzystania swoich umiejętności w wykonywaniu prostych obowiązków domowych (dokładny opis na mailu grupy).
 • „WYKRYWACZ UMIEJĘTNOŚCI” -zabawa z elementami autoprezentacji, dostrzeganie własnych możliwości i sukcesów (dokładny opis na mailu grupy).
 • Kolorowanka ( załącznik wysłany na maila grupowego). 
 • Piosenka na zakończenie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).

Temat dnia: JAK DOROSNĘ, TO ZOSTANĘ…

 • Przywitanie się z rodzicami oraz dziećmi. Piosenka na przywitanie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).
 • „CO JEST WYŻSZE NIŻ JA?” -zabawa dydaktyczna, porównywanie wysokości przedmiotów w stosunku do własnej osoby i do innych osób (dokładny opis na mailu grupy).
 • „KIM BĘDĄ?” -wysłuchanie treści wiersza T. Kubiaka, czytanego przez nauczyciela, udzielanie odpowiedzi na pytania, opowiadanie o planach na przyszłość (opis na mailu grupy).
 • „KIM BĘDĄ?” -KATRA PRACY NR 51 -ćwiczenia rozwijające analizator wzrokowy i sprawność manualną (dokładny opis na mailu grupy). 
 • Kolorowanka ( załącznik wysłany na maila grupowego). 
 • Piosenka na zakończenie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego)

Temat dnia: MARZENIA O DOBREJ KOLEŻANCE LUB DOBRYM KOLEDZE

 • Przywitanie się z rodzicami oraz dziećmi. Piosenka na przywitanie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).
 • „DOBRY KOLEGA” -wysłuchanie opowiadania M. Ledwoń, wymienianie cech dobrego kolegi/ koleżanki (dokładny opis na mailu grupy).
 • „DOBRA KOLEŻANKA, DOBRY KOLEGA” -zabawa dydaktyczna, ocenianie zachowania koleżanek i kolegów (dokładny opis na mailu grupy).
 • „PODAM CI POMOCNĄ DŁOŃ” -zabawa plastyczna, doskonalenie sprawności manualnej (dokładny opis na mailu grupy). 
 • Kolorowanka ( załącznik wysłany na maila grupowego). 
 • Piosenka na zakończenie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego)

Temat dnia: MARZENIA O DOBREJ ZABAWIE

 • ZUMBA KIDS -ćwiczenia ogólnorozwojowe przy muzyce, prosty układ taneczny (link do zumby na mailu grupy).
 • „O CZYM MARZĄ DZIECI?” –zabawa z piłką, swobodne wypowiedzi dzieci (dokładny opis na mailu grupy).
 • „DESZCZ BALONÓW” -doskonalenie sprawności i koordynacji ruchowej (dokładny opis na mailu grupy).
 • „ZABAWY NA PLAŻY” -zabawa ruchowa przy muzyce (link na mailu).
 • „MARZENIE SIĘ SPEŁNIAJĄ” -nauka piosenki M. Jeżowskiej poprzez wielokrotne odsłuchiwanie utworu (link na mailu). 
 • Kolorowanka ( załącznik wysłany na maila grupowego). 
 • Piosenka na zakończenie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).

Tydzień 22

Krąg tematyczny: Kogo kocham, kto mnie kocha?

Temat dnia: W rodzinnym kręgu. 

 • Przywitanie się z rodzicami oraz dziećmi. Piosenka na przywitanie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).
 • „Krzyś i jego rodzina” – zabawa dydaktyczna, przypomnienie pojęć określających relacje rodzinne, opowiadanie o członkach swojej rodziny, podawanie ich imion, określanie relacji rodzinnych, podawanie liczby rodzeństwa (dokładna instrukcja oraz zdjęcie zostało wysłane na maila grupowego).
 • „Urodziny Krzysia” – zabawa matematyczna, przeliczenie elementów, rozwijanie umiejętności rozdzielania przedmiotów „po tyle samo” (dokładna instrukcja została wysłana na maila grupowego).
 • „Dzielenie smakołykami” – ćwiczenia matematyczne, utrwalanie umiejętności rozdzielania przedmiotów „po tyle samo” „karta pracy ” (dokładna instrukcja została wysłana na maila grupowego).
 • Kolorowanka ( załącznik wysłany na maila grupowego). 
 • Piosenka na zakończenie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).

Temat dnia: Dzień Mamy i Taty

 • Przywitanie się z rodzicami oraz dziećmi. Piosenka na przywitanie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).
 • Niespodzianka na Dzień Mamy i Taty (dokładna instrukcja została wysłana na maila grupowego). 
 • Kolorowanka ( załącznik wysłany na maila grupowego). 
 • Piosenka na zakończenie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).

Temat dnia: Nie wstawać lewą nogą!

 • Przywitanie się z rodzicami oraz dziećmi. Piosenka na przywitanie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).
 • „Nie wstawać lewą nogą” – słuchanie opowiadania A. Onichimowskiej, rozmowa dotycząca treści opowiadania, nabywanie świadomości wpływu negatywnych zachowań na uczucia innych (Opowiadanie zostało wysłane na maila grupowego). 
 • „Kiedy jest mi wesoło, robię tak…” – zabawa dramowa rozwijająca umiejetności odczytywania i wyrażania emocji za pomocą mimiki i gestów (dokładna instrukcja została wysłana na maila grupowego).
 • „Jak wywołać uśmiech” – zabawa dydaktyczna utrwalająca umiejetności odczytywania emocji na podstawie wyrazu twarzy, podkreślenie znaczenia serdecznych gestów wobec najbliższych (dokładana instrukcja została wysłana na maila grupowego). 
 • Kolorowanka ( załącznik wysłany na maila grupowego). 
 • Piosenka na zakończenie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).

Temat dnia: Co robi mama? Co robi tata? 

 • Przywitanie się z rodzicami oraz dziećmi. Piosenka na przywitanie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).
 • „Co robi mama, co robi tata?” – zabawa ruchowo-naśladowcza kształtująca świadomość roli rodziców w życiu rodziny (dokładna instrukcja do zabawy została wysłana na maila grupowego). 
 • „Zgadnij, gdzie pracują moi rodzice” – zabawa dydaktyczna, kojarzenie atrybutów z przedstawicielami zawodów, budzenie zainteresowania pracą wykonywaną przez rodziców (dokładna instrukcja do zabawy została wysłana na maila grupowego).
 • „Guzikowa laurka” – praca plastyczna, wykonanie upominków dla rodziców z okazji ich święta. 
 • Kolorowanka ( załącznik wysłany na maila grupowego). 
 • Piosenka na zakończenie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).

Temat dnia: Rodzinne podobieństwo. 

 • Przywitanie się z rodzicami oraz dziećmi. Piosenka na przywitanie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).
 • „Wygląd moich rodziców” – zabawa dydaktyczna, wskazywanie części ciała drugiej osoby (dokładna instrukcja została wysłana na maila grupowego).
 • „W mojej rodzinie…” – rozmowa, swobodne wypowiedzi dzieci na temat wyglądu członków rodziny, wychwytywanie podobieństw (dokładna instrukcja została wysłana na maila grupowego).
 • „Portret mojej rodziny” – praca plastyczna, przedstawienie schematu ciała człowieka w formie rysunku (karty pracy” – karta 50). 
 • Kolorowanka ( załącznik wysłany na maila grupowego). 
 • Piosenka na zakończenie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).

Tydzień 21

Krąg tematyczny: Kogo spotkała papuga?

Temat dnia: Afrykańskie krajobrazy.

 • Przywitanie się z rodzicami oraz dziećmi. Piosenka na przywitanie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).
 • „Polowanie na papugę” – zabawa dydaktyczna, poszukiwanie ukrytych w pokoju przedmiotów, rozwiązywanie zagadek słownych (dokładna instrukcja do zabawy została wysłana na maila grupowego).
 • „Planujemy podróż do afryki” – zabawa dydaktyczna, wymienianie kolejnych dni tygodnia, palnowanie wydarzeń w nadchodzącym tygodniu ( dokładna instrukcja do zabawy została wysłana na mila grupowego). 
 • „Afryka z wysoka” – zabawa rozwijająca wyobraźnię, poznawanie krajobrazów i zwierząt Afryki. 
 • Kolorowanka ( załącznik wysłany na maila grupowego). 
 • Piosenka na zakończenie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).

Temat dnia: Karawana na pustyni.

 • Przywitanie się z rodzicami oraz dziećmi. Piosenka na przywitanie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).
 • „Na pustyni” – -rozmowa o krajobrazie pustynnym, dostrzeganie cech krajobrazu, wzbogacanie słownictwa (Link do piosenki oraz załącznik ze zdjęciami został wysłany na maila grupowego). 
 • „Karawana” – posługiwanie się liczebnikami porządkowymi (załączniki ze zdjęciami zostały wysłane na maila grupowego).
 • „Dbamy o zdrowie” – (link do ćwiczeń został wysłany na maila grupowego).
 • Kolorowanka ( załącznik wysłany na maila grupowego). 
 • Piosenka na zakończenie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).

Temat dnia: Wyruszamy na safari.

 • Przywitanie się z rodzicami oraz dziećmi. Piosenka na przywitanie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).
 • „Zwierzęta sawanny” – zabawa dydaktyczna, poznanie nazw i wyglądu wybranych zwierząt egzotycznych, słuchanie wierszy J.Brzechwy (dokładna instrukcja do zabawy oraz wiersz został wysłany na maila grupowego). 
 • „Zwierzęta sawanny” – loteryjka obrazkowa, utrwalanie nazw zwierząt mieszkających na sawannie ( link z obrazkami został wysłany na maila grupowego). 
 • Kolorowanka ( załącznik wysłany na maila grupowego). 
 • Piosenka na zakończenie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).

Temat dnia: Afrykańskie rytmy.

 • Przywitanie się z rodzicami oraz dziećmi. Piosenka na przywitanie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).
 • „W Afrykańskiej wiosce” – zabawa dydaktyczna, porównywanie wyglądu Afrykańczyków i Europejczyków oraz charakterystycznych elementów ich kultury („Karta pracy” – karta 52).
 • „Afrykańskie rytmy” – zabawa rytmiczna (dokładna instrukcja do zabawy została wysłana na maila grupowego). 
 • Kolorowanka ( załącznik wysłany na maila grupowego). 
 • Piosenka na zakończenie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).

Temat dnia: W sercu dżungli.

 • Przywitanie się z rodzicami oraz dziećmi. Piosenka na przywitanie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).
 • „Mieszkańcy dżungli” – zabawa ruchowa, naśladowanie sposobu poruszania się i odgłosów zwierząt egzotycznych (dokładna instrukcja do zabawy została wysłana na maila grupowego).
 • „Wesołe wierszyki” – ilustrowanie ruchem treści czytanych przez rodzica wierszy J. Brzechwy oraz M. Ledwoń. 
 • „Wąż boa” – Karty pracy (karta 53).
 • Kolorowanka ( załącznik wysłany na maila grupowego). 
 • Piosenka na zakończenie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).
Tydzień 20

Krąg tematyczny: O czym opowiada biedronka?

Temat dnia: Wycieczka na łące.

 • Przywitanie się z rodzicami oraz dziećmi. Piosenka na przywitanie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).
 • „Łąkowe safari” – zabawa dydaktyczna, rozpoznawanie i nazywanie zwierząt występujących na łące (dokładna instrukcja została wysłana na maila grupowego).
 • Wyścigi z dmuchawcami – zabawa ruchowa, poznanie sposobu rozsiewania się wybranych roślin łąkowych (dokładna instrukcja została wysłana na maila grupowego).
 • Kolorowanka ( załącznik wysłany na maila grupowego).
 • Piosenka na zakończenie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).

Temat dnia: Kto mieszka na łące?

 • Przywitanie się z rodzicami oraz dziećmi. Piosenka na przywitanie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).
 • „Łąka” – słuchanie wiersza M. Buczkówny połączenie z wizualizacją do muzyki relaksacyjnej, rozwijanie wyobraźni (wiersz oraz piosenka wysłana na maila grupowego).
 • ” Zerwany kwiat nazywa się tak…” zabawa dydaktyczna, rozpoznawanie i nazywanie polnych kwiatów (dokładna instrukcja do zabawy wysłana na maila grupowego).
 • Kolorowanka ( załącznik wysłany na maila grupowego).
 • Piosenka na zakończenie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).

Temat dnia: Łąka cała w kwiatach

 • Przywitanie się z rodzicami oraz dziećmi. Piosenka na przywitanie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).
 • „Rodzina kwiatów” – zabawa matematyczna, klasyfikowanie ze względu na wybraną cechę, przeliczenie elementów zbioru, pokaz prawidłowego liczenia (dokładna instrukcja zabawy została wysłana na maila grupowego)
 • „Biedronka” – nauka piosenki i układu ruchowego (piosenka została wysłana na maila grupowego).
 • „Biedroneczki lecą do niebe” – zabawa naśladowcza ( dokładna instrukcja została wysłana na maila grupowego).
 • Kolorowanka ( załącznik wysłany na maila grupowego).
 • Piosenka na zakończenie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).

Temat dnia: Co lata nad łąką?

 • „Jaki to owad”? – zabawa dydaktyczna, przeliczenie i porównywanie liczby kropek na kostce i skrzydłach biedronki, rozwiązywanie prostych zagadek słownych (dokładna instrukcja do zabawy została wysłana na maila grupowego).
 • „Latające dmuchawce” – praca plastyczna, poznanie sposobu rozsiewania się mniszka lekarskiego (link do pracy został wysłany na maila grupowego).
 • „Dbamy o zdrowie” – ćwiczenia gimnastyczne (link do ćwiczeń został wysłany na maila grupowego).
 • Kolorowanka ( załącznik wysłany na maila grupowego).
 • Piosenka na zakończenie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).Temat dnia: Czego się boją owady?

 • „Biedronka” – słuchanie opowiadania E. Marcinkowskiej- Schmidt (opowiadanie zostało wysłane na maila grupowego).
 • „Jak działają mokre skrzydła” – zabawa badawcza, uświadomienie dzieciom, jak wrażliwe są skrzydła owadów (dokładna instrukcja została wysłana na maila grupowego).
 • „Na łące” – gra typu memory (dokładna instrukcja do gry została wysłana na maila grupowego).
 • Kolorowanka ( załącznik wysłany na maila grupowego).
 • Piosenka na zakończenie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).

Tydzień 19

Krąg tematyczny: Gdzie jest kraina fantazji?

Temat dnia: Nasza książeczka.

 • Przywitanie się z rodzicami oraz dziećmi. Piosenka na przywitanie (link do piosenki wysłany na maila grupowego).
 • „Latający smok” – praca plastyczna ozdobienie sylwety smoka, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprzątanie swojego miejsca pracy („Karty – pracy” – karta 46).
 • „Dbamy o zdrowie – ćwiczenia gimnastyczne (link do ćwiczeń został wysłany na maila grupowego).
 • Opowiadanie o smoku ( link do opowiadania został wysłany na maila grupowego).
 • Kolorowanka (załącznik wysłany na maila grupowego).
 • Piosenka na zakończenie (link do piosenki wysłany na maila grupowego).

 

Temat dnia: Z wizytą w teatrze.

 • Przywitanie się z rodzicami oraz dziećmi. Piosenka na przywitanie (link do piosenki wysłany na maila grupowego).
 • „Patrz i licz”- zabawa matematyczna, liczenie kukiełek pojawiających się na scenie, stosowanie liczebników głównych (dokładna instrukcja została wysłana na maila grupowego).
 • „Elfy w teatrze”- zabawa matematyczna i ćwiczenie spostrzegawczości, odszukiwanie i liczenie postaci na ilustracji, rozpoznawane kolorów („Karty pracy” – karta 47).
 • Kolorowanka ( załącznik wysłany na maila grupowego).
 • Piosenka na zakończenie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).Temat dnia: Nasze przedstawienie.

 • Przywitanie się z rodzicami oraz dziećmi. Piosenka na przywitanie (link do piosenki wysłany na maila grupowego).
 • „Dawno, dawno temu…” – zabawa dramowa, uważne słuchanie bajki, ilustrowanie jej treści ruchem i gestem, przełamywanie nieśmiałości w grupie rówieśników (dokładna informacja została wysłana na maila grupowego)
 • „Dbamy o zdrowie” – ćwiczenia gimnastyczne ( Pomoce: „Wybór zabaw”)
 • „Żabki i motyle” – zabawa ilustracyjna przy utworze muzycznym, naśladowanie ruchem zwierząt, uwrażliwianie na charakter i budowę utworu muzycznego (dokładny plan zabawy został wysłany na maila grupowego).
 • Kolorowanka (załącznik wysłany na maila grupowego).
 • Piosenka na zakończenie (link do piosenki wysłany na maila grupowego).

Temat dnia: W zaczarowanym lesie.

 • Przywitanie się z rodzicami oraz dziećmi. Piosenka na przywitanie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).
 • „Piernikowa chatka” – zabawa dramowa, nauka prostej wyliczanki, recytowanie jej w różnych nastrojach, odpowiednie modulowanie głosu (dokładna instrukcja zabawy została wysłana na maila).
 • „Kocioł przysmaków” – zabawa sprawnościowa, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej ( dokładna instrukcja zabawy została wysłana na maila grupowego).
 • Kolorowanka ( załącznik wysłany na maila grupowego).

 • Piosenka na zakończenie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).

Temat dnia: Teatrzyk na łące.

 • Przywitanie się z rodzicami oraz dziećmi. Piosenka na przywitanie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).
 • „Co lubi biedronka?” – zabawa doskonaląca spostrzegawczość, rozróżnianie kształtów, wyszukiwanie kół w najbliższym otoczeniu oraz przedmiotów w kształcie koła, opisywanie wyglądu postaci (dokładna instrukcja zabawy została wysłana na maila grupowego).
 • „Żuk i biedronka” – zabawa naśladowcza, nauka pamięciowa wiersza przez zabawę, ilustrowanie tekstu ruchem i gestem ( dokładna instrukcja zabawy oraz wiersz został wysłany na maila grupowego).
 • Kolorowanka ( załącznik wysłany na maila grupowego).
 • Piosenka na zakończenie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).

Tydzień 18

Krąg tematyczny: Gdzie jest kraina fantazji?

Temat dnia: W świecie bajek i baśni.

 • Przywitanie się z rodzicami oraz dziećmi. Piosenka na przywitanie „Jeśli jesteś dziś szczęśliwy” (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).
 • „Klucz do świata bajek”- zabawa dydaktyczna, oglądanie i opisywanie ilustracji, nazywanie postaci czynności, prezentowanie znanych bajek (dokładna instrukcja oraz ilustracje zostały wysłane na maila grupowego).
 • Znajdź różnicę” – zabawa doskonaląca spostrzegawczość, opisywanie ilustracji wskazywanie różnic („Karty – pracy” – karta 45).
 • Kolorowanka ( załącznik wysłany na maila grupowego).
 • Piosenka na zakończenie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).

Temat dnia: W bibliotece.

 • Przywitanie się z rodzicami oraz dziećmi. Piosenka na przywitanie „Tańcowały dwa Michały” (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).
 • „Jak w bibliotece” – zabawa matematyczna, klasyfikowanie książek ze względu na tematykę (instrukcja do zabawy została wysłana na maila grupowego).
 • „Organizujemy przedszkolną biblioteczkę” – ustalenie zasad obowiązujących w biblioteczce, poznanie sposobów korzystania z różnych książek ( dokładne zasady zostały wysłane na maila grupowego).
 • Kolorowanka ( załącznik wysłany na maila grupowego).
 • Piosenka na zakończenie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).

Temat dnia: W księgarni.

 • Dziecięca gimnastyka (link do ćwiczeń został wysłany na maila grupowego).
 • „W księgarni” – układanie historyjki obrazkowej, łączenie opisu słownego z ilustracją, rozwijanie logicznego myślenia i poprawnego wypowiadania się ( historyjka obrazkowa została wysłana na maila grupowego oraz dokładne wytłumaczenie zadania).
 • „W sklepie z książkami” – zabawa matematyczna, stosowanie wymiany „jeden za jeden”, używanie form grzecznościowych ( dokładne wytłumaczenie zabawy zostało wysłane na maila grupowego).
 • Kolorowanka ( załącznik wysłany na maila grupowego).
 • Piosenka na zakończenie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).

Temat dnia: Jak powstaje książka?

 • „To my autorzy” – swobodne wypowiedzi dzieci na temat przygód głównego bohatera książki, nazywanie postaci na obrazkach, rozwijanie wyobrażni ( tekst opowiadania został wysłany na maila grupowego)
 • „To my ilustratorzy” – wykonanie stron książki techniką kolażu, naklejanie gotowych elementów (dokładna instrukcja została wysłana na maila grupowego)
 • Kolorowanka ( załącznik wysłany na maila grupowego).
 • Piosenka na zakończenie (Link do piosenki wysłany na maila grupowego).

Tydzień 17

Krąg tematyczny: Do czego są skrzydła?

Temat dnia: W ptasim gnieździe.

 • Przywitanie się z rodzicami i dziećmi. Piosenka na przywitanie „Mucha w Mucholocie” (link do piosenki wysłany na maila grupowego).
 • Słuchanie wiersza E. Szelburg-Zarembiny pt. „Ptaszki” odpowiadanie na pytania dotyczące jego treści (wiersz oraz pytania dotyczące wiersza wysłana na maila grupowego).
 • „Pokarm dla piskląt”- zabawa sprawnościowa, ćwiczenie pęsetkowego, przeliczenie elementów w dostępnym zakresie  (instrukcja do zabawy wysłana na maila grupowego).
 • „Kolorowy ptak”- ćwiczenia sprawności manualnej, rysowanie po śladzie i kolorowanie sylwety ptaka, nazywanie kolorów (karta pracy 44 informacja wysłana na

Temat dnia: Po co ptakom pióra?

 •   Dziecięca gimnastyka (link do ćwiczeń na mailu grupowym).
 •  „Mali ornitolodzy” – spacer po okolicy, obserwowanie ptaków w ich naturalnym środowisku, określanie liczebności dużo/mało (dokładne wyjaśnienie wysłane na maila grupowego).
 • „Ptaki cudaki”- zabawa plastyczna, poznanie właściwości masy solnej, formowanie kul, tworzenie sylwet ptaków (przepis został wysłany na maila grupowego).
 • Piosenka na zakończenie zajęć „Jadą jadą misie” (link do piosenki wysłany na maila grupowego).

 Temat dnia: W świecie ptaków.

 • Przywitanie się z rodzicami oraz dziećmi. Piosenka na przywitanie „Osioł Stefan” (link do piosenki wysłany na maila grupowego)
 • „Co to za ptak”-zagadki słuchowe, rozpoznawanie ptaków po wydawanym odgłosie (zdjęcia ptaków oraz filmiki zostały wysłane na maila grupowego) 
 • „Kolorowe ptaki”-zajęcia plastyczno-matematyczne (dokładna instrukcja została wysłana na maila grupowego)
 • Kolorowanka (załącznik z kolorowanką wysłany na maila grupowego)

 

 Temat dnia: Powietrzne wynalazki

 • Przywitanie się z rodzicami oraz dziećmi. Piosenka na przywitanie „Wszyscy są” (link do piosenki wysłany na maila grupowego)
 • „Balonowy słoń”-słuchanie opowiadania I. Landau, udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu ( wiersz wysłany na maila grupowego)
 • „Bilet wycieczkowy”- zabawa dydaktyczna, nazywanie wybranych pojazdów powietrznych (Dokładna instrukcja wysłana na maila grupowego)
 • Kolorowanka (załącznik został wysłany na maila)

   Temat dnia: Lot w przestworza

 • Przywitanie się z rodzicami oraz dziećmi. Piosenka na przywitanie „Zuchy Cztery Słonie” (link do piosenki wysłany na maila grupowego)
 • „Odrzutowce”- zabawa ruchowa, wprawianie papierowego samolotu w ruch, obserwowanie toru jego lotu (instrukcja do zabawy wysłana na maila grupowego)
 • „Dbamy o zdrowie”- ćwiczenia gimnastyczne (link do ćwiczeń został wysłany na maila grupowego) 
 • „Samoloty”- zabawa ruchowa przy utworze muzycznym (instrukcja do zabawy oraz link do muzyki wysłany na maila grupowego) 

Tydzień 16

Krąg tematyczny: Jakie są kolory tęczy?

Temat dnia: Kolory wiosny.

 •  Przywitanie się z rodzicami i dziećmi. Piosenka na przywitanie
  „Przywitajmy się wesoło” (link do piosenki wysłany na maila
  grupowego)
 •  „Kolorowy ogródek”- zabawa badawcza, założenie kwiatowego
  ogródka w kąciku przyrody. (Instrukcja wysłana na maila grupowego)
 •  „Woda i słońce”- rozpoczęcie wspólnego projektu plastycznego
 • „Tęcza” . (Instrukcja wysłana na maila grupowego)
 • „Wiosenny spacer”- spacer po okolicy, obserwacja przyrody w
  najbliższym otoczeniu, zwrócenie uwagi na zmiany w przyrodzie. (Ilustracje wysłane na maila grupowego)
 •  Wiosenna kolorowanka (załącznik z kolorowanką wysłany na maila
  grupowego)

Temat dnia: Pan Tulipan

 

 • Przywitanie się z rodzicami i dziećmi. Gimnastyka poranna ( link do
  gimnastyki wysłany na maila)
 •  „A tulipan śpi”- wysłuchanie utworu D. Gellner i próba inscenizacji
  ruchowej, naśladowanie ruchów pokazywanych przez rodzica ( Utwór
  został wysłany na maila grupowego)
 •  „Stoi tulipan”-zabawa ruchowa na wzór tradycyjnej zabawy „Mam
  chusteczkę haftowaną” (Dokładna instrukcja wysłana na maila
  grupowego)
 •  „Tęcza”- ciąg dalszy projektu plastycznego, respektowanie
  ustalonych reguł pracy w grupie (dokładna instrukcja wysłana na maila
  grupowego)
 • Piosenka dla dzieci (link wysłany na maila grupowego)
 • Kolorowanka (załącznik z kolorowanką wysłany na maila grupowego)

Temat dnia: Tęczowy dzień.

 

 •  Przywitanie się z rodzicami oraz dziećmi. Gimnastyka poranna (link do
  gimnastyki wysłany na maila grupowego)
 •  „Gdzie są kolory tęczy?”-zabawa dydaktyczna, rozpoznawanie i
  nazywanie kolorów tęczy, odnajdywanie ukrytych przedmiotów,
  przeliczenie w dostępnym zakresie (dokładna instrukcja wysłana na
  maila grupowego)
 • „Tęczowa czapeczka”-praca plastyczno-techniczna, wykonanie
  papierowej czapeczki według instrukcji, doskonalenie sprawności
  manulanej (karty pracy-karta 40 informacja wysłana na maila
  grupowego)
 • „Tęczowe kule”-puszczanie baniek mydlanych, obserwowanie
  kolorów baniek, usprawnianie aparatu oddechowego (link do filmiku
  wysłany na maila grupowego)
 • Kolorowanka (załącznik z kolorowanką wysłany na maila grupowego)

Temat dnia: Pod tęczowym niebem

 •  Przywitanie się z rodzicami oraz dziećmi. Piosenka na przywitanie „Bo
  w przedszkolu” (link do piosenki wysłany na maila grupowego)
 • „Tęczowa parasolka”-wysłuchanie i omówienie wiersza T.Kubiaka i
  rozmowa na temat jego treści, doskonalenie słuchania ze
  zrozumieniem ( wiersz wysłany na maila grupowego)
 • „Tęczowy znak”-nauka piosenki i prostego układu tanecznego (link do
  piosenki oraz kroki wysłane na maila grupowego)
 • „Pod parasolką”-ćwiczenie graficzne, doskonalenie sprawności
 • manualnej, kształtowanie poczucia empatii (karta pracy) (karty pracy-
  karta 41 wysłana informacja na maila grupowego)
 •  Kolorowanka (załącznik z kolorowanką wysłany na maila grupowego)

Tydzień 15

Krąg tematyczny: Kogo zmoczył wielkanocny zajączek?

Temat dnia: Było sobie jajko

 • Przywitanie się z rodzicami i dziećmi. Piosenka na przywitanie „Wszyscy są” (link do piosenki wysłany na maila grupowego)
 • „Jajko”- wysłuchanie wiersza J.Brzechwy (wysłany załącznik z wierszem w mailu do rodziców)
 • „Ostrożnie to jajka”- zabawy badawcze, oglądanie i badanie różnych rodzajów jajek ( film edukacyjny o budowie jajka wysłany na maila grupowego, zdjęcia)
 • „Kto Ty jesteś jajeczko”- nauka rymowanki ( filmik załączony na meilu grupowym)
 • „Skorupkowa układanka” – ćwiczenie sprawności manualnej, układanie mozaiki ze skorupek jajek, doskonalenie precyzji ruchów (instrukcja została wysłana na maila grupowego)

Temat dnia: Mroczne jajko

 • Ćwiczenia przy muzyce „Maszynista zuch” (link do muzyki na mailu grupy)
 • „Kraszanki”- Zabawa badawcza, farbowanie jajek, obserwowanie zmian (link do zabawy wysłany na maila grupowego)
 • „Jajko”- wytłumaczenie dzieciom co to jest jajko do czego może służyć. (Artykuł wysłany na maila grupowego)
 • „Wielkanocne jajo”- Kolorowanka dla dzieci ( ilustracja znajduje się na mailu grupy)

Temat dnia: Smaczne jajko

 • Dziecięca gimnastyka (link do ćwiczeń na mailu grupowym)
 • „Jajko”- wysłuchanie wiersza J. Brzechwy (wysłany załącznik z wierszem w mailu do rodziców)
 • „Ugotowało się na twardo”- eksperyment- gotowanie jajek na twardo wdrożenie do wnisokowania o zachodzących zmianach ( link do eksperymentu wysłany na maila grupowego)
 • „Żółty kurczaczek”-praca plastyczna wykonanie kurczaczka z papierowych kół, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej (ilustracja została wysłana na maila grupowego)
 • „Kanapka z jajkiem”- zajęcia kulinarne, samodzielne przygotowanie przekąski, przestrzeganie zasad higieny. (ilustracja oraz zdjęcie na mailu grupowym)

Temat dnia: Lany poniedziałek

 • Przywitanie się z rodzicami oraz dziećmi oraz zabawa logopedyczna (piosenka oraz zabawa została wysłana na maila grupowego)
 • „Śmigus-dyngus”- rozmowa o tradycji polewania się wodą w lany poniedziałek i przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy ( link do strony został wysłany na maila grupowego)
 • „Przelewanie wody”- zabawy badawcze z wodą, przelewanie, wnioskowanie o zmianach, wdrażanie do dbania o ład i porządek ( instrukcja oraz filmik został wysłany na maila grupowego)
 • „Kogo zmoczył wielkanocny zajączek”- ćwiczenie doskonalące percepcję wzrokową, uzupełnienie luk na obrazku ( karta pracy, poinformowanie rodzica w mailu, która strona)
 • „Śmieszna kolorowanka”- labirynt z króliczkami wielkanocnymi (dokładnie zdjęcie wysłane na maila grupowego)

Temat dnia: Wielkanocne smakołyki

 • „Albumy”- oglądanie fotografii o światecznych wypiekach ( zdjęcia zostały wysłane na maila grupowego)
 • „Nasz mazurek”- zajęcia kulinarne, wspólne zdobienie z rodzicami oraz przestrzeganie zasad higieny (ilustracja oraz przepis został wysłany na maila grupowego)
 • „Już świetujemy”- rozkładanie talerzyków, sztućców, kubeczków, serwetek i ozdób na stołach. (film pokazujący przygotowania został wysłany na maila grupowego)
 • „Kolorowe jajka”- zabawa rytmiczna, doskonalenie orientacji w przestrzeni, odpowiednie reagowanie na przerwę w muzyce ( instrukcja do zabawy oraz link do piosenki został wysłany na maila grupowego)

Możemy w czymś pomóc?

Jeżeli masz do nas jakieś pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej.