grupa zygzaki

Grupa Zygzaki

Witajcie nasze Zygzaki! Zamieszczamy dla Was materiały tygodniowe z propozycjami zabaw i ćwiczeń wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Życzymy udanej zabawy!

Plan tygodniowy zajęć dydaktycznych

Tydzień 25

Krąg tematyczny: Śpiew i muzyka, nuda szybko znika

Temat dnia: Grające zboża i nasiona

 • „Instrumenty” –obejrzenie filmu edukacyjnego na temat rodzajów instrumentów oraz ciekawostek na ich temat (link w mailu)
 • „Marakasy” – wykonanie marakasów z wykorzystaniem butelek oraz różnych nasion, wybór jednego z zaproponowanych sposobów wykonania (instrukcje w mailu)

Temat dnia: Kuchenna orkiestra

 • „Kuchenne instrumenty” – obejrzenie filmiku z inspiracją do wykorzystania naczyń i przyborów kuchennych jako instrumenty, zwrócenie uwagi na dźwięki jakie wydaje każdy z nich, próba określenia poziomu głośności (link a mailu)
 • „Dźwięki z talerza” – rodzinny koncert na „kuchennych instrumentach”, próba stworzenia własnej melodii (wskazówki w mailu)

Temat dnia: Odgłosy natury

 • Wsłuchanie się w dźwięki natury (link na mailu)
 • Prezentacja wiersza J. Tuwima „Dwa wiatry”
 • Zabawy dźwięko -naśladowcze związane z naturą, naśladowanie ptasich odgłosów (instrukcja na mailu)

Temat dnia : Zakodowane instrumenty

 • „Jaki to instrument?” – rozwiązywanie zagadek słuchowych, odgadywanie nazw instrumentów na podstawie usłyszanych dźwięków (załącznik w mailu)
 • „Zakodowane instrumenty” – zabawy z elementami kodowania – układanie puzzli, uzupełnianie brakujących fragmentów (pomoce do zadań w mailu)
 • „Granie na dywanie” – gra planszowa z elementami turlania; „muzyczne sudoku” (instrukcje i pomoce do gier w załączniku w mailu)

Temat dnia: Szelest materiału

 • Dźwięki, odgłosy , faktura różnych materiałów (informacje na mailu)
 • Zabawa ruchowa „Wiatr, wichura, wietrzysko” (instrukcja na mailu)
 • „Gazetkowa kraina” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem gazet (instrukcja na mailu)

 

Tydzień 24

Krąg tematyczny: Podróż przez żywioły

Temat dnia: Ziemia

 • „Cztery żywioły” – zabawa dydaktyczna, logiczne przyporządkowanie elementów do poszczególnych żywiołów (instrukcja na mailu)
 •  „Pieśń o Ziemi” – słuchanie wiersza M. Strzałkowskiej i rozmowa na temat utworu (link na mailu)
 • „Co wiesz o Ziemi?” – „burza mózgów”, podsumowanie wiadomości o naszej planecie, ćwiczenie sprawności manualnej (karta pracy).

Temat dnia: Powietrze

 • „Co lata, co nie?” – zabawa typu „prawda czy fałsz” – utrwalenie wiedzy o pojazdach i zwierzętach latających (instrukcja do zabawy w mailu)
 • „Latamy” – wykonanie zadania w kartach pracy z elementami rysowania i przyklejania
 • „Co robi powietrze?” – przypomnienie piosenki z tańcem (video załączone w mailu)

Temat dnia : Woda

 • „Woda, para wodna i lód” – zabawa badawcza, przypomnienie różnych stanów skupienia wody występujących w przyrodzie (instrukcja na mailu)
 • „Szukamy wody” – rozmowa kierowana na podstawie obserwacji otoczenia
 • „Wodociągi” – zabawa konstrukcyjna (instrukcja na mailu)

Tydzień 23

Krąg tematyczny: Polska z lotu ptaka

Temat dnia: Nasza mała Ojczyzna

 • „Moja mała Ojczyzna” – wysłuchanie wiersza czytanego przez nauczyciela
 • „Tuż za rogiem” – spacer dzieci z rodzicami po najbliższej okolicy domu. 
 • Ćwiczenia, zabawy grafomotoryczne związane z Dniem Dziecka (plik na mailu)

Temat dnia: Jesteśmy Polakami

 • „Wędrówka z mapą”– obejrzenie filmu edukacyjnego ukazującego mapę Polski, rozkład terenów, charakterystykę barw, ciekawostki dotyczące krajobrazów Polski (link w mailu)
 • „Jesteśmy Polką i Polakiem” – wysłuchanie i przypomnienie piosenki, nauka fragmentu utworu (link do piosenki w mailu)
 • „Kodowanie na dywanie” – zadania i zabawy o Polsce (wyklejanie, gra planszowa, sudoku, tworzenie kodu, puzzle) – instrukcje i pomoce załączone w mailu
 • „Polska na mapie” – wykonanie zadania w kartach pracy  – rozpoznawanie zarysu konturu mapy Polski

Temat dnia : Syrenka z nad Wisły

 • „Jak powstała Warszawa?” – uważne słuchanie dłuższych tekstów literackich, wzbogacenie wiedzy o stolicy (video na mailu)
 • „Syrenka znad Wisły” – kompozycja z papieroplastyki, rozwijanie kreatywności podczas łączenia technik (teczka małego artysty)
 • „Serce Polski – Warszawa” – wysłuchanie piosenki (link na mailu)

Temat dnia : Pocztówka z Krakowa

 • „Legenda o smoku Wawelskim” – wysłuchanie opowiadania z obrazkami, zapoznanie z legendą o smoku Wawelskim (link na mailu)
 • „Pocztówka z Krakowa” – obejrzenie filmiku ukazującego symbole oraz najważniejsze zabytki Krakowa (link w mailu)
 • Hejnał Mariacki – wysłuchanie Hejnału z wieży Mariackiej – rozmowa na temat znaczenia tego symbolu dla Krakowa (link w mailu)
 • „Piękno Krakowa” – wykonanie zadania w kartach pracy- wskazywanie różnic zabytków krakowskich 

Temat dnia : Wakacje nad morzem i nie tylko

 • „Elemelek na wakacjach” – zabawa dydaktyczna typu „prawda czy fałsz” ( video na mailu)
 • „Poprowadź wróbelka nad morze” – doskonalenie percepcji wzrokowej i sprawności manualnej (ćwiczenia w kartach pracy).
 •  „Skarby z wakacyjnych podróży” – stworzenie zbiorowego metaplanu (instrukcja na mailu)

Tydzień 22

Krąg tematyczny: Podróże podniebne i nie tylko

Temat dnia: Pojazdy podniebne i nie tylko

 • „Czym podróżujemy” – obejrzenie prezentacji multimedialnej opisującej środki transportu (lądowe, wodne, powietrzne), naśladowanie ruchu pojazdów 
 • „Pojazdy na sylaby” – opisywanie ilustracji różnych środków transportu, dzielenie ich nazw na sylaby
 • „Granie w podróżowanie” – propozycje gier edukacyjnych związanych z tematyką dnia (dobble, domino, pojazdy do mety)
 • „Co lata?” – wykonanie ćwiczenia w Kartach Pracy s. 17 – ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Temat dnia: Dzień Mamy

 • „Piosenka dla mamy” – nauka utworu, propozycja zaśpiewania go jako dedykacji dla Mamy z okazji jej święta oraz zaprezentowania się na grupie poprzez nagranie wykonania (link do piosenki na mailu)
 • „Laurka dla mamy” – wykonanie kolorowych okularów dla Mamy lub laurki według instrukcji oraz własnych pomysłów (inspiracje i pomoce załączone w mailu)
 • „Turlamy Kwiaty dla Mamy” – gra edukacyjna z elementami turlania oraz rysowania (instrukcja i pomoce do gry w mailu)
 • „Kupony dla Mamy” – wykonanie kuponów dla Mamy jako prezent z okazji jej święta (pomoce i instrukcja w mailu)

Temat dnia: Latające wynalazki 

 • „Maszyny latające” – „linia czasu”, zastosowanie metody wizualnego przedstawienia, porównanie dawnych i współczesnych środków transportu, dostrzeganie wpływu postępu technicznego na szybkość i długość lotu (ilustracje na mailu)
 • „Szybko, szybciej, najszybciej” – zabawa matematyczno-językowa (karty klasyfikacji)
 • „Domino” – rozwijanie spostrzegawczości, doskonalenie umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów równolicznych (ćwiczenie w kartach pracy)

Temat dnia: Podróże małe i duże

 • „Piosenka o Europie” – wysłuchanie piosenki Małej Orkiestry Dni Naszych, nauka fragmentu utworu (link w mailu) 
 • „Unia Europejska” – obejrzenie filmiku edukacyjnego, poznanie nazw i flag krajów Unii Europejskiej, symboliki UE, wysłuchanie hymnu UE (link w mailu)
 • „Jedziemy na wycieczkę” – zabawa ruchowa, wirtualna podróż po kilku krajach Unii Europejskiej (instrukcja do zabawy w mailu)
 • „Słodki Paryż” – wykonanie ciasteczek/rogalików z ciasta francuskiego (przepis załączony w mailu)

Temat dnia: Czym i jak podróżujemy? 

 • „Czym i jak podróżujemy?” – rozwiązywanie zagadek słownych (video przygotowane przez nauczyciela na mailu).
 • Zasady bezpiecznego poruszania się (Informacje na mailu)
 • „W warsztacie” – ćwiczenie logicznego myślenia i działania graficzne podczas wskazywania i dorysowywania brakujących elementów pojazdów (karta pracy).

Tydzień 21

Krąg tematyczny: Rodzina ponad wszystko

Temat dnia: Znam swoje prawa

 • „Prawa dziecka” – słuchanie wiersza M. Brykczyńskiego (video przygotowane na mailu)
 • „Dzieci z różnych stron świata” – poznanie wyglądu dzieci z różnych regionów (video na mailu)

Temat dnia: Dzika Afryka

 • „W Afryce” – wysłuchanie wiersza czytanego przez nauczyciela, udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu (video z wierszem w mailu)
 • „Afryka dzika” – obejrzenie filmu edukacyjnego/prezentacji multimedialnej na temat mieszkańców, przyrody i kultury afrykańskiej (załącznik w mailu)
 • „Siammama ka” – nauka piosenki afrykańskiej, zabawa rytmiczno-ruchowa do utworu (video w mailu)
 • „Sztuka Afryki” – praca plastyczna, wykonanie afrykańskich masek/biżuterii (instrukcja w mailu)

Temat dnia: Kraina dzikich zwierząt

 • „Zwierzęta” – rozwiązywanie zagadek słownych, (video na mailu)
 • Ćwiczenia grafomotoryczne w kartach pracy

Temat dnia : Ameryka

 • „Amerykański świat” – obejrzenie filmu/prezentacji multimedialnej na temat życia i kultury w Ameryce Południowej i Północnej załączonej w mailu
 • „Zwierzęta Ameryki” – rozwiązywanie zagadek, charakterystyka zwierząt zamieszkujących Amerykę Północną i Południową (załącznik w mailu)
 • „Pióropusze” – wykonanie indiańskiego pióropusza według instrukcji załączonej w mailu
 • „Indiański taniec” – zabawa ruchowa do utworu, nauka tekstu i choreografii (link w mailu)
 • „Przyjaciele” – wykonanie zadania w Kartach Pracy, ćwiczenie spostrzegawczości i sprawności motorycznej

Temat dnia: Kraj kwitnącej wiśni

 • „Zwierzęta” – rozwiązywanie zagadek słownych, (video na mailu)
 • Ćwiczenia grafomotoryczne w kartach pracy

Tydzień 19

Krąg tematyczny: Skrzydlate opowieści

Temat: Międzynarodowy dzień strażaka

 • Słuchanie opowiadania O. Adamowicz „Ciężka praca strażaka”, (video z wierszem na mailu)
 • Prezentacja zdjęć przedstawiających pracę strażaka (ilustracje na mailu)
 • Ćwiczenia grafomotoryczne związane z tematem (plik wysłany mailem)
 • Zabawa ruchowa „Pożar” (instrukcja w mailu)
 • Piosenka wskazująca, na właściwe wzywanie pomocy (link na mailu)

Temat: Co lata?

 • Joga z kotem lotem” – ćwiczenia ruchowe na podstawie obrazków i słuchanych poleceń – ćwiczenie pamięci słuchowej i sprawności motorycznej (instrukcja i pomoce załączone w mailu)
 • Fruwająca krowa” – wysłuchanie wiersza J. Brzechwy i udzielenie odpowiedzi na pytania, wyszukiwanie zwierząt latających w gazetach, magazynach, starych kalendarzach, klasyfikowanie, opisywanie, dzielenie nazw na sylaby
 • Latające królestwo” – ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową, wykonanie zadania w kartach pracy
 • Słodki wtorek” – przepis na zdrową, domową nutellę (video załączone w mailu)

Temat: Słodki jak miód

 • Skąd się bierze miód ? (video na mailu)
 • Pszczoły” praca plastyczna (instrukcja przygotowana przez nauczyciela na mailu)
 • Bajka o pszczołach (link na mailu)

Temat: Królewskie owady

 • Motyle znad łąki” – wysłuchanie wiersza, relaksacja przy spokojnej muzyce, dostrzeżenie piękna i różnorodności motyli, rozwijanie wyobraźni (video w mailu)
 • Piękno motyli” – obejrzenie filmu/prezentacji multimedialnej dotyczącej wyglądu i charakterystyki motyli (załącznik w mailu)
 • Jak zostać motylem” – zabawa ruchowa, odpowiedź na pytanie skąd się bierze motyl? , turlanie, skoki, ćwiczenia dłoni, słuchanie poleceń (instrukcja w mailu)
 • Kolorowy motyl” – praca plastyczna, kolorowanie postaci motyla według podanego kodu kolorystycznego (kolorowanka załączona w mailu)

Temat: Owady ukryte w sztuce

 • Owady i sztuka” reprodukcja różnych dzieł sztuki (ilustracje na mailu)
 • Kropki biedronki” – ilustrowanie treści utworu (video przygotowane przez nauczyciela na mailu)
 • Siedem kropek biedronki” – ćwiczenie matematyczne (ćwiczenie w kartach pracy)

Tydzień 18

Krąg tematyczny: Zefirek i jego drużyna

Temat: Opowieści do poduszki

 • Wiatr” – wysłuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela, udzielenie odpowiedzi na pytania, zabawy dźwiękonaśladowcze (video w mailu)
 • Co wiatr wprawia w ruch?” – wykonanie zadania w kartach pracy – ćwiczenie spostrzegawczości, wskazywanie przedmiotów poruszanych siłą wiatru (wskazówki w mailu)
 • Zefirek” – praca plastyczna – wykonanie postaci Zefirka jako personifikacji wiatru z różnych materiałów (instrukcja i przykładowe wykonanie w mailu)
 • Cyferkowe szaleństwo” – kolorowanie, wyklejanie, wycinanie (karty pracy w mailu)

Temat: Rozmowy wiatru

 • Jak silny wiatr wpływa na otoczenie?” – obejrzenie filmu/prezentacji multimedialnej na temat zjawisk atmosferycznych (załączone w mailu)
 • Tornado w szklance wody” – zabawa badawcza (instrukcja wykonania w mailu)
 • Wesoły wiatr” – nauka piosenki i wykonanie układu tanecznego z chusteczkami (video w mailu)
 • Wietrzne wariacje fryzjera” – praca plastyczna z wykorzystaniem słomek i farb, ćwiczenie prawidłowego oddechu (instrukcja i przykładowe wykonanie w mailu)
 • Wiatr” – ćwiczenie grafomotoryczne, przyporządkowanie zgodnie z kolorem, dopełnianie zbiorów sześcioelementowych – karty pracy (wskazówki w mailu)

Temat: Ciepłe i zimne powietrze.

 • Latawiec” – wysłuchanie wiersza H. Ożogowskiej jako punktu wyjścia do rozmowy kierowanej, dostrzeganie możliwości wykorzystania siły wiatru i prądów powietrznych (video z wierszem czytanym przez nauczyciela na mailu)
 • Ciepłe i zimne powietrze” – zabawa badawcza (wskazówki na mailu)
 • Zagadki dla dzieci, których rozwiązaniem są pojęcia związane z ciepłem i zimnem( zagadki na mailu)

Temat: Kto ty jesteś? Polak mały

 • Konstytucja 3 Maja” – skąd się wzięło takie święto? Co to jest konstytucja? -rozmowy z dziećmi na podstawie wysłuchanego wiersza (wskazówki w mailu)
 • Polak mały” – obejrzenie filmu edukacyjnego o symbolach narodowych (link w mailu)
 • Kto ty jesteś?” – nauka tekstu wiersza z „Katechizmu polskiego dziecka” (tekst załączony w mailu)
 • Śpiewamy Hymn” – nagrywanie filmików ze śpiewania fragmentów Hymnu Polski, zwrócenie uwagi na odpowiednią postawę
 • Praca plastyczna „Flaga biało-czerwona” – wykonanie Flagi Polski wybraną techniką (instrukcja i przykładowe wykonanie w mailu)
 • Gra interaktywna o Polsce „Ćwiczymy pamięć” – link do gry w mailu

Tydzień 17

Krąg tematyczny: A ja rosnę i rosnę

Temat dnia : Jak kameleon

 • Słuchanie wiersza R.M. Grońskiego „Kameleon”, rozmowa na temat utworu, wzbogacenie wiedzy o kameleonach (video z wierszem na mailu)
 • „Kameleon” – zabawa plastyczna, malowanie sylwety kameleona (sylwetka w teczce małego artysty)
 • „Kameleon – encyklopedia zwierząt dla dzieci” (link video w mailu)

Temat dnia: To już potrafię

 • Rozgrzewka do piosenki „ Taniec zygzak”  (link załączony w mailu)
 • „Dziesięć paluszków” – zabawy paluszkowe do wiersza K. Sąsiadka – interpretacja treści za pomocą ruchów i gestów (video załączone w mailu)
 • „Guzik go guzika” – zabawa matematyczna, klasyfikowanie, segregowanie, układanie rytmów (instrukcja wykonania w mailu)
 • „Kolorowe guziki” – ćwiczenie matematyczne, segregowanie elementów ze względu na podane cechy (Karta pracy)

Temat dnia: Wiem, że dobro powraca. Dzień Ziemi

 • „Świat w naszych rękach” – wysłuchanie piosenki i nauka refrenu; rozmowa na temat Dnia Ziemi przy pomocy obrazków; obejrzenie bajki edukacyjnej „Akcja segregacja” (obrazki i linki w załączniku na mailu) 
 • Eko moda – tworzenie ekologicznych strojów (zdjęcia poglądowe na mailu)
 • „Dzień ziemi” – wykonanie ćwiczeń grafomotorycznych (karty pracy na mailu)
 • „Przyjaciel ziemi” – Imienne dyplomy do wydrukowania dla dzieci (w załączniku na mailu)
 • „Chwila wytchnienia” – rozmowa kierowana, wskazywanie wartościowych sposobów spędzania wolnego czasu (video na mailu)
 • „Dobro powraca” – ćwiczenie logiczne, ustalanie kolejności zdarzeń historyjki obrazkowej, dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych (wykorzystanie kart z pomoczy czterolatka).

Temat dnia: Potrafię mierzyć

 • „Kolorowe koło ćwiczeń” – rozgrzewka – narządy artykulacyjne (link do koła w mailu)
 • „Co jest długie, a co krótkie?” – zabawa dydaktyczna, porównywanie długości domowych sprzętów za pomocą różnych narzędzi pomiarowych i sposobów mierzenia (instrukcja na mailu)
 • Przypomnienie piosenki „Co robi powietrze” – choreografia do utworu (video w mailu)
 • „Jeżyk Bartek zostaje w domu” – przeczytanie bajki terapeutycznej w związku z koronawirusem; zabawa plastyczna; zadania do wspólnego wykonania (bajka i instrukcje w mailu)

Temat dnia: Mam talent

 • „Talent” – rozmowa kierowana, wytłumaczenie pojęcia talent.(linki z prezentacją talentów dzieci w programie „Mam talent” na mailu)
 • „Różne talenty” – ćwiczenie logicznego myślenia (ćwiczenia w kartach pracy).
 •  „Mam talent” – wiersz Pawła Gołucha (video przygotowane przez nauczyciela na mailu)

 

Tydzień 16

Krąg tematyczny: „Powietrze wokół nas”

Temat dnia: Powietrze wokół nas

 • „Piotruś i powietrze” – wysłuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela i udzielenie odpowiedzi na pytania (film w załączniku na mailu)
 • „Czy powietrze jest widoczne?” – zabawy badawcze z użyciem urządzeń, w których wykorzystywane jest powietrze (dokładna instrukcja wykonania w załączniku na mailu)
 • „Mam nosa” – zabawy badawcze związane z zapachami (instrukcja do zabaw w załączniku na mailu); wykonanie ćwiczenia w Kartach Pracy „Powietrze” s.4
 • „Powietrze wokół nas” – praca plastyczna techniką kolażu z wykorzystaniem wycinków z gazet, broszur, kojarzących się z powietrzem (dokładna instrukcja na mailu grupowym)

Temat dnia: Drzewa wokół nas

 • „Płuca Ziemi” – rozmowa kierowana, dostrzeganie wpływu drzew na powietrze i wskazywanie sposobów wykorzystywania drewna przez człowieka (video przygotowane przez nauczyciela na mailu).
 • „Mniej czy więcej?” – zabawy matematyczne z wykorzystaniem zapałek, doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach.
 • „Grube i cienkie” – zabawa matematyczna w plenerze, poznanie sposobów porównywania grubości pni z wykorzystaniem sznurka/papierowych pasków w ogrodzie, parku.

Temat dnia: Pożyteczne powietrze

 • „Odkurzacz” – wysłuchanie wiersza czytanego przez nauczyciela i wykonanie ćwiczeń narządów artykulacyjnych zgodnie z instrukcją (filmik na mailu grupowym)
 • Wykonanie ćwiczenia w Kartach Pracy „Powietrze s. 3 – kreślenie po śladzie
 • „Samolot” – zabawa plastyczna metodą origami (filmik z instrukcją w załączniku na mailu)
 • Nauka melodii i tekstu piosenki „Co robi powietrze” – tekst i piosenka w załączniku w mailu

Temat dnia: Czasem słońce, czasem deszcz

 • „Nad nami niebo” – oglądanie zdjęć, dostrzeganie cech charakterystycznych wyglądu nieba w zależności od pory dnia, pory roku, warunków pogodowych (zdjęcia nadesłane przez nauczyciela)
 • Praca plastyczna „Deszczowa chmura” (video z instrukcją przygotowane przez nauczyciela na mailu)
 • „Termometr” – zabawa badawcza, poznanie sposobu mierzenia temperatury powietrza za pomocą termometru, porównywanie temperatury powietrza z zastosowaniem określeń: ciepło, zimno.
 • Piosenka o pogodzie (link na mailu)

 

Tydzień 15

Krąg tematyczny: „Lany poniedziałek”

Temat dnia: „Wielkanocne uprawy”

 • „Ziarnko do ziarnka” – zabawy matematyczne, przeliczanie, kształtowanie umiejętności ustalania wyniku dodawania i odejmowania na konkretach ( video z prezentacją przez nauczyciela ćwiczenia na mailu grupowym).
 • „Zielona rzeżucha” – zabawy badawcze, założenie indywidualnych hodowli oraz rozwijanie spostrzegawczości (video pomocnicze na mailu grupowym).
 • Wykonanie ćwiczenia w kartach pracy.

Temat dnia: „Pisanki”

 

  • Rozgrzewka przy piosence „Najpierw skłon” – zabawa ruchowa do utworu (Link do piosenki na mailu grupowym)
  • „Prosto z jajka” – wysłuchanie opowiadania czytanego przez nauczyciela i odpowiadanie na zadane pytania (Film załączony na mailu grupy)
  • „Dlaczego nie tonie?” – zabawa badawcza, badanie zachowania się jajka w wodzie i roztworze soli (Filmik w załączniku na mailu grupowym)
  • „Kolorowe pisanki” – wykonywanie pisanek różną techniką (Przykłady w formie zdjęć załączone na mailu) 

Temat dnia: „Wielkanocne tradycje”

 • Słuchanie fragmentu książki „Bajeczka wielkanocna” Agnieszki Galickiej (Video z prezentacją tekstu czytanego przez nauczyciela na mailu grupowym)
 • „Co wkładamy do koszyczka?” – rozmowa z dziećmi, nazywanie i klasyfikowanie produktów, przybliżenie rozumienia ich symbolicznego znaczenia
 • „Wielkanocny baranek” – praca plastyczna techniką wyklejania watą, doskonalenie sprawności manualnej.

Temat dnia: „Wielkanocy Stół”

  • „Tradycyjne potrawy” – prezentacja multimedialna na temat tradycyjnych potraw wielkanocnych (W załączniku na mailu)
  • Przepis na tradycyjną babkę wielkanocną ( W załączniku na mailu)
  • „Z kulturą przy stole” – obejrzenie załączonego filmu na temat przygotowywania stołu przed posiłkiem i dobrego zachowania się podczas jedzenia
  • „Nakrywamy do stołu” Samodzielne nakrywanie do stołu (talerz, sztućce, kubek, serwetka) na podstawie obejrzanego filmu oraz obrazków załączonych na mailu
  • „Kolorowe nakrycie” – odtwarzanie ustawienia konkretnych kolorów talerzy i sztućców na podstawie załączonych obrazków.

Temat dnia: „Lany poniedziałek”

 • Słuchanie wiersza „Śmigus-dyngus” Małgorzaty Lewickiej (video z wierszem czytanym przez nauczyciela na mailu grupowym)
 • „Znajdź różnice” – ćwiczenie spostrzegawczości podczas wskazywania różnic między obrazkami
 • „Magiczna woda” – zabawa badawcza, obserwowanie procesu wysychania wody na betonowej powierzchni oraz zjawiska wyciekania wody przez otwory różnej wielkości (szczegółowa instrukcja doświadczenia na mailu grupowym)
 • „Kartki wielkanocne” – wykonanie kartek wielkanocnych według podanych w załączniku propozycji oraz własnych pomysłów.

Możemy w czymś pomóc?

Jeżeli masz do nas jakieś pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej.