Aktualności

Spotkanie z Funkcjonariuszami Straży Pożarnej

W celu podniesienia wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznych zachowań oraz zapobiegania sytuacjom zagrażającym życiu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach. Strażacy przybliżył dzieciom, na czym polega ich praca i przekazali cenne wskazówki, jak bezpiecznie zachować się w czasie burzy, wypadku, czy pożaru. Dzieci utrwaliły numery alarmowe 998 i 112 i dowiedziały się, w jakich okolicznościach należy wezwać straż pożarną. Okazało się, że praca strażaków nie ogranicza się wyłącznie do gaszenia pożarów. Straż pożarna pomaga ludziom podczas wypadków samochodowych i powodzi oraz prowadzi wiele innych działań, które służą ludziom i ich bezpieczeństwu. Interwencje te są bardzo niebezpieczne i wymagają niecodziennej odwagi. Nasi goście zaprezentowali umundurowanie i ekwipunek strażaków. Dzieci mogły przymierzyć specjalistyczny i jakże ciężki strój, w którym strażacy gaszą pożary.