plan dnia

Plan dnia w Przedszkolu Happy

W przedszkolu Happy każdy dzień jest tak zorganizowany, by dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo, by miały najlepsze warunki do rozwoju. Dlatego też, jest czas na zabawę, odpoczynek, naukę, posiłek i pobyt na świeżym powietrzu. Zapraszamy do zapoznania sie z proponowanym rozkładem dnia.

Uwaga! Rozkład dnia w poszczególnych grupach może się nieznacznie różnić od rozkładu ogólnego prezentowanego poniżej

6:30 - 8.30

Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne i grupowe odpowiadające zainteresowaniom dziecięcym.
Rozmowy dzieci z nauczycielem, nauka form grzecznościowych, integracja dzieci w grupie, praca wyrównawcza i stymulująca.

8:30 – 9:00

Czynności porządkowe, przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, wdrażanie do samodzielności.
Poranne ćwiczenia lub zabawa ruchowa mająca na celu zaspokojenie zwiększonej potrzeby ruchu.

9:00 – 9:30

Śniadanie – nauka kulturalnego spożywania posiłków.

9:30 – 10:15

Zajęcia edukacyjne w grupach.

10:15 – 10:50

Zajęcia dodatkowe

10:50 – 11:00

Przygotowania do obiadu, czynności samoobsługowe i higieniczne.

11:00 – 11:30

Obiad (zupa).

11:30 – 12:45

Zajęcia na świeżym powietrzu, pobyt na placu zabaw, spacery, wyjścia terenowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe i sportowe.
W przypadku złych warunków atmosferycznych zabawy w sali i praca indywidualna z dziećmi.

12:45 – 13:00

Przygotowania do obiadu, czynności samoobsługowe i higieniczne.

13:00 – 13:30

Obiad - II danie

13:30 – 14:45

Zajęcia dodatkowe, odpoczynek (leżakowanie dla chętnych dzieci), pobyt na świeżym powietrzu przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, relaksacja przy muzyce, słuchanie bajek, cicha praca w kącikach zainteresowań.

14:45 – 15:00

Zabawa ruchowa, czynności porządkowe po zajęciach i zabawach. Przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe i higieniczne.

15:00 – 15:30

Podwieczorek.

15:30 – 17:30

Zabawy swobodne lub zorganizowane, indywidualna praca o charakterze wyrównawczym, rozchodzenie się dzieci do domów.
W trakcie tych zajęć dla chętnych dzieci przewidziany jest drugi podwieczorek.

Możemy w czymś pomóc?

Jeżeli masz do nas jakieś pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej.