edkukacja zdalna english

Język angielski

Witajcie nasze Przedszkolaki! Zamieszczamy dla Was materiały tygodniowe z języka angielskiego. Zawierają one propozycje zabaw i ćwiczeń wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Życzymy udanej zabawy!

Plan tygodniowy zajęć dydaktycznych

Tydzień 25

Grupa
Gwiazdki

Przedstawienie nazw zabawek:

 • Piosenka “What is it?” (link do piosenki na mailu grupowym) 
 • Edukacyjne gry online, dotyczące nazw zabawek:

-“Listen and choose” 

-“Listen, drag and drop

Utrwalenie określeń: happy/sad

 • Edukacyjna animacja “Happy and Sad with Urple the Purple Puppet” (link do animacji na mailu grupowym)
 • Tematyczna karta pracy online + bajka edukacyjna (link na mailu grupowym)

Grupa
Plusiki

Zapoznanie z określeniami: hot/cold

 • Animacja “hot and cold” (link do animacji na mailu grupowym) 
 • Karta pracy online “Hot or cold” (link do karty pracy na mailu grupowym)

Utrwalenie określeń: big/small

 • Animacja edukacyjna “Big and small” (link do animacji na mailu grupowym) 
 • Karta pracy online “Big or small” (link do karty pracy na mailu grupowym)

Grupa
Zygzaki

Utrwalenie nazw członków rodziny: mummy/daddy/sister/brother

 • Piosenka o członkach rodziny ”Where is..?”  (link do piosenki na mailu grupowym) 
 • Karta pracy online  “Listen and match” 
 • Gra memory – karty obrazkowe z nazwami członków rodziny (załącznik na mailu grupowym)

Utrwalenie nazw członków rodziny: mum(my)/dad(dy)/sister/brother + przedstawienie nazw: grandma/grandad

 • Karty obrazkowe ilustrujące nazwy grandma/grandad (załączniki na mailu grupowym)
 • Karta pracy online “Family words” (link do gry na mailu grupowym) 
 • Piosenka “Family members song” (link do piosenki na mailu grupowym)

Grupa
Cyferki

Utrwalenie słownictwa: seed, shoots, stems, leaves, buds, flowers

 • Ćwiczenie ze str. 43 w zeszytach ćwiczeń Jump In! A (załącznik na mailu grupowym)
 • Nagranie własne z omówieniem powyższego ćwiczenia (link do nagrania na mailu grypowym) 
 • Piosenka “Parts of plants” (link do piosenki na mailu grupowym) 

Utrwalenie słownictwa: seed, shoots, stems, leaves, buds, flowers

 • Game time “The little seeds” – układanka chronologiczna (załącznik na mailu grupowym)
 • Karta pracy online “Plant life cycle” (link do karty na mailu grupowym) 

Powtórzenie nazw kolorów:

 • Karta pracy online “The colours of flowers” (link do karty na mailu grupowym)

Grupa
Literki

Utrwalanie słownictwa: baker’s; butcher’s fruit shop, toy shop, clothes shop; park;

 • Ćwiczenie ze str. 43 w zeszytach ćwiczeń Jump In! B (załącznik na mailu grupowym)
 • Edukacyjne video “Going to the baker’s to buy some bread.” (nagranie własne)

Powtórzenie nazw pojazdów:

 • Karta pracy online: Posłuchaj i połącz nazwy pojazdów z obrazkami.

Utrwalanie słownictwa: baker’s; butcher’s fruit shop, toy shop, clothes shop; park;

 • Game time: Where can you buy it? (załączniki na mailu grupowym) 

Powtórzenie nazw dni tygodnia:

 • Karta pracy “Click, listen and repeat” (link na mailu grupowym) 

+ powtórzenie określeń pogody:

 • Karta pracy “Weather calendar” (link na mailu grupowym)

Tydzień 25

Grupa
Gwiazdki

Przedstawienie nazw zabawek:

 • Piosenka “What is it?” (link do piosenki na mailu grupowym) 
 • Edukacyjne gry online, dotyczące nazw zabawek:

-“Listen and choose” 

-“Listen, drag and drop

Utrwalenie określeń: happy/sad

 • Edukacyjna animacja “Happy and Sad with Urple the Purple Puppet” (link do animacji na mailu grupowym)
 • Tematyczna karta pracy online + bajka edukacyjna (link na mailu grupowym)

Grupa
Plusiki

Zapoznanie z określeniami: hot/cold

 • Animacja “hot and cold” (link do animacji na mailu grupowym) 
 • Karta pracy online “Hot or cold” (link do karty pracy na mailu grupowym)

Utrwalenie określeń: big/small

 • Animacja edukacyjna “Big and small” (link do animacji na mailu grupowym) 
 • Karta pracy online “Big or small” (link do karty pracy na mailu grupowym)

Grupa
Zygzaki

Utrwalenie nazw członków rodziny: mummy/daddy/sister/brother

 • Piosenka o członkach rodziny ”Where is..?”  (link do piosenki na mailu grupowym) 
 • Karta pracy online  “Listen and match” 
 • Gra memory – karty obrazkowe z nazwami członków rodziny (załącznik na mailu grupowym)

Utrwalenie nazw członków rodziny: mum(my)/dad(dy)/sister/brother + przedstawienie nazw: grandma/grandad

 • Karty obrazkowe ilustrujące nazwy grandma/grandad (załączniki na mailu grupowym)
 • Karta pracy online “Family words” (link do gry na mailu grupowym) 
 • Piosenka “Family members song” (link do piosenki na mailu grupowym)

Grupa
Cyferki

Utrwalenie słownictwa: seed, shoots, stems, leaves, buds, flowers

 • Ćwiczenie ze str. 43 w zeszytach ćwiczeń Jump In! A (załącznik na mailu grupowym)
 • Nagranie własne z omówieniem powyższego ćwiczenia (link do nagrania na mailu grypowym) 
 • Piosenka “Parts of plants” (link do piosenki na mailu grupowym) 

Utrwalenie słownictwa: seed, shoots, stems, leaves, buds, flowers

 • Game time “The little seeds” – układanka chronologiczna (załącznik na mailu grupowym)
 • Karta pracy online “Plant life cycle” (link do karty na mailu grupowym) 

Powtórzenie nazw kolorów:

 • Karta pracy online “The colours of flowers” (link do karty na mailu grupowym)

Grupa
Literki

Utrwalanie słownictwa: baker’s; butcher’s fruit shop, toy shop, clothes shop; park;

 • Ćwiczenie ze str. 43 w zeszytach ćwiczeń Jump In! B (załącznik na mailu grupowym)
 • Edukacyjne video “Going to the baker’s to buy some bread.” (nagranie własne)

Powtórzenie nazw pojazdów:

 • Karta pracy online: Posłuchaj i połącz nazwy pojazdów z obrazkami.

Utrwalanie słownictwa: baker’s; butcher’s fruit shop, toy shop, clothes shop; park;

 • Game time: Where can you buy it? (załączniki na mailu grupowym) 

Powtórzenie nazw dni tygodnia:

 • Karta pracy “Click, listen and repeat” (link na mailu grupowym) 

+ powtórzenie określeń pogody:

 • Karta pracy “Weather calendar” (link na mailu grupowym)

Tydzień 24

Grupa
Gwiazdki

Nauka określeń: hot/cold

 • Animacja “hot and cold” (link do animacji na mailu grupowym) 
 • Karta pracy online “Hot or cold” (link do karty pracy na mailu grupowym)

Grupa
Plusiki

Przedstawienie nazw zabawek:

 • Piosenka “What is it?” (link do piosenki na mailu grupowym)

Edukacyjna gra online, dotycząca nazw zabawek: “Listen and choose”-“Listen, drag and drop” (link do gry na mailu grupowym)

Grupa
Zygzaki

Prezentacja nazw członków rodziny: mummy/daddy/sister/brother

 • Obrazki ilustrujące członków rodziny: mummy/daddy/sister/brother (załączniki na mailu grupowym)
 • Karta pracy online “Posłuchaj i połącz nazwy członków rodziny z właściwymi obrazkami” (link do karty pracy na mailu grupowym) 
 • Edukacyjne video, utrwalające nazwy członków rodziny. (link do video na mailu grupowym)

Grupa
Cyferki

Prezentacja słownictwa: seed, shoots, stems, leaves, buds, flowers

 • Prezentacja powyższego słownictwa z wykorzystaniem kart obrazkowych (nagranie własne) (link do nagrania na mailu grupowym)
 • Karty obrazkowe POP-OUT (załącznik na mailu grupowym)

Story time “The little seeds” – słuchowisko (link do nagrania na mailu grupowym)

Grupa
Literki

Zaprezentowanie słownictwa: baker’s; butcher’s fruit shop, toy shop, clothes shop; park; 

 • Prezentacja powyższego słownictwa z wykorzystaniem kart obrazkowych (nagranie własne) (link do nagrania na mailu grupowym) 
 • Karty obrazkowe POP-OUT (załącznik na mailu grupowym)

Story time “Let’s go to town” – słuchowisko (link do nagrania na mailu grupowym)

Tydzień 23

Grupa
Gwiazdki

Nazwy domowych zwierzaków:

 • Animacja “House pets” (link do animacji na mailu grupowym) 

House pets” worksheet – karta pracy: Połącz zwierzaki z ich miejscem przebywania (załącznik na mailu grupowym)

Nauka nazw owoców:

 • Animacja “Fruits” (link do animacji na mailu grupowym) 
 • Karty do gry w memory z ilustracjami owoców, które pojawiły się w powyższej animacji (załącznik na mailu grupowym)

Grupa
Plusiki

Nazwy owoców:

 • Animacja “Fruits” (link do animacji na mailu grupowym) 
 • Karty do gry w memory z ilustracjami owoców, które pojawiły się w powyższej animacji (załącznik na mailu grupowym)

 

Nazwy domowych zwierzaków:

 • Animacja “House pets” (link do animacji na mailu grupowym) 
 • House pets” worksheet – karta pracy: Połącz zwierzaki z ich miejscem przebywania (załącznik na mailu grupowym)

Grupa
Zygzaki

Utrwalenie słownictwa związanego z wiosną:

 • Karta pracy online (link do kart pracy na mailu grupowym):

Listen and match 

 • Piosenka o wiosennych kolorach: „Color Me Spring Song” (link do piosenki na mailu grupowym) 

Powtórzenie nazw zwierząt: rabbit/cat/bird/dog:

 • Piosenka „Let’s count cats, dogs, birds and rabbits” (link do piosenki na mailu grupowym)

Utrwalenie słownictwa związanego z wiosną:

 • Karta pracy online (link do kart pracy na mailu grupowym):

Spring. Listen and choose 

Powtórzenie nazw części garderoby: t-shirt, shorts, hat, sandals:

 • Gra edukacyjna online „Summer clothes” 
 • Karta pracy online „Dress the doll” link do karty pracy online na mailu grupowym

Grupa
Cyferki

Nauka słownictwa: egg/shell/wing/beak

  • Obrazki ilustrujące nazwy: egg/shell/wing/beak (załączniki na mailu grupowym)

 

 • Zadanie ze str. 35 z zeszytu ćwiczeń Jump In A (załącznik na mailu grupowym)
 • Nagranie własne z omówieniem powyższego ćwiczenia (link do nagrania na mailu grupowym)

 

Piosenka „Cluck Cluck Hen” (link do piosenki na mailu grupowym)

Nauka słownictwa: egg/shell/wing/beak

 

 • Zadanie ze str. 45 z zeszytu ćwiczeń Jump In A (załącznik na mailu grupowym)

 

Powtórzenie nazw kolorów:

 • Piosenka „Let’s Learn The Colors!” (link do piosenki na mailu grupowym) 
 • karta pracy online „Match the colors with the fruits” (link do karty pracy online na mailu grupowym) 

Powtórzenie słownictwa: sun/moon/stars

– karta pracy online „Match the words with the pictures” (link do karty pracy online na mailu grupowym) 

Grupa
Literki

Nauka określeń: float – płynąć/sink – tonąć

 • Animacja „ Float or Sink” (animacja udostępniona na mailu grupowym) 
 • Zadanie w zeszycie ćwiczeń Jump In B na str. 31(załącznik na mailu grupowym)
 • „Will it float or willi t sink” –  nagranie własne z eksperymentem (nagranie na mailu grupowym)

Omówienie dzisiejszej pogody:

 • Piosenka „What’s The Weather Like Today” (link do piosenki na mailu grupowym) 

 Nauka określeń: float – płynąć/sink – tonąć

 • Piosenka „Will it Sink or Will it Float?” (link do piosenki na mailu grupowym) 
 • Tematyczna karta pracy online (link do karty pracy online na mailu grupowym): 
 • Nagranie własne z omówieniem powyższego ćwiczenia z karty pracy (link na mailu grupowym)
 • „Float or sink?” – edukacyjne video z eksperymentem (link do nagrania na mailu grupowym) 

Tydzień 22

Grupa
Gwiazdki

Powtórzenie nazw kolorów:

 • Piosenka powitalna – Hello song (link do piosenki na mailu grupowym)  
 • Piosenka interaktywna “I See Something Blue” (link do piosenki na mailu grupowym) 
 • Karta pracy  “Color matching” (załącznik na mailu)

Powtórzenie nazw cyfr od 1 do 5:

 • Piosenka “Five Fingers” (link do piosenki na mailu grupowym) 
 • Karta pracy “cut&paste correct number!” (załącznik na mailu grupowym)
 • Opowiadanie “Numberblocks: Once Upon A Time” (link do opowiadania na mailu grupowym) 

Grupa
Plusiki

Powtórzenie nazw cyfr od 1 do 5:

 • Piosenka “Five Fingers” (link do piosenki na mailu grupowym) 
 • Karta pracy “cut&paste correct number!” (załącznik na mailu grupowym)
 • Opowiadanie “Numberblocks: Once Upon A Time” (link do opowiadania na mailu grupowym)

 

Powtórzenie nazw kolorów:

 • Piosenka powitalna – Hello song (link do piosenki na mailu grupowym)  
 • Piosenka interaktywna “I See Something Blue” (link do piosenki na mailu grupowym) 
 • Karta pracy  “Color matching” (załącznik na mailu)

Grupa
Zygzaki

Atrybuty wiosny: 

 • Opowiadanie “Spring has come” (link do opowiadania na mailu grupowym) 
 • Edukacyjna gra online SPRING (link do gry na mailu grupowym) 
 • Karta pracy “Spring symmetry” (załącznik na mailu grupowym)

Atrybuty wiosny:

 • Karta pracy “Read and color” (załącznik na mailu grupowym)
 • Karta pracy “Spring numbers” (załącznik na mailu grupowym)
 • Piosenka “”Springtime” (link do piosenki na mailu grupowym)

Grupa
Cyferki

Utrwalenie słownictwa – star-sun-moon:

 • Kolorowanka “Coloring page star-sun-moon” (załącznik na mailu grupowym)
 • Karta pracy “Star-shapes-worksheet” (załącznik na mailu grupowym)
 • Opowiadanie “Tale of sun, moon and stars” (link do bajki na mailu grupowym) 

+ piosenka “My happy song” (link do piosenki na mailu grupowym) 

Utrwalenie słownictwa – star-sun-moon:

 • Piosenka „The Sun, the Moon and the Stars” (link do piosenki na mailu grupowym) 

Powtórzenie nazw zwierząt z wiejskiej farmy:

 • Animacja “Farm animals for kids” (link do animacji na mailu grupowym) 
 • Karta pracy “Who lives on the farm” (załącznik na mailu grupowym) 
 • Gra edukacyjna “Find all farm animals”(link do gry na mailu grupowym) 

Grupa
Literki

Utrwalenie określeń opozycyjnych (big-small; heavy-light):

 • Ćwiczenie z zeszytu ćwiczeń Jump In B na str. 31 (załącznik na mailu grupowym)
 • Nagranie z omówieniem ćwiczenia ze str. 31 
 • Piosenka “Opposites Heavy And Light” (link do piosenki na mailu grupowym) 
 •  Gra edukacyjna online “Heavy or light” (link do gry na mailu grupowym) 

Powtórzenie nazw dni tygodnia:

 • Piosenka “Days of the week” (link do piosenki na mailu grupowym) 
 • Gra planszowa “Days-of-the-week—boardgames” (załącznik na mailu grupowym)

Utrwalenie określeń opozycyjnych (big-small; heavy-light):

 • Gra edukacyjna online “Big or small” 
 • Karta pracy “Big or small” (załącznik na mailu grupowym) + nagranie z omówieniem ćwiczenia (link do nagrania na mailu grupowym)

Tydzień 21

Grupa
Gwiazdki

Przedstawienie nazw członków rodziny – mummy/daddy:

 • Piosenka “Mummy Darling, Daddy Darling” (link do piosenki na mailu grupowym) 
 • Karty pracy – “Draw you dad/draw you mum” (załączniki dostępne na mailu grupowym)

Powtórzenie nazw części ciała:

 • Animacja “Body parts for children” (link udostępniony na mailu grupowym) 
 • Plakat “Body parts – pin on” (załącznik na mailu grupowym)
 • Gra edukacyjna online “Body parts” (link do gry na mailu grupowym) 

Grupa
Plusiki

Powtórzenie nazw części ciała:

 • Animacja “Body parts for children” (link udostępniony na mailu grupowym) 
 • Plakat “Body parts – pin on” (załącznik na mailu grupowym)
 • Gra edukacyjna online “Body parts” (link do gry na mailu grupowym) 

Przedstawienie nazw członków rodziny – mummy/daddy

 • Piosenka “Mummy Darling, Daddy Darling” (link do piosenki na mailu grupowym) 
 • Karty pracy – “Draw you dad/draw you mum” (załączniki dostępne na mailu grupowym)

Grupa
Zygzaki

Atrybuty wiosny cz. 1:

 • Animacja “Spring vocabulary” (link do animacji na mailu grupowym) 
 • Plakat “Spring vocabulary” (załącznik na mailu grupowym)
 • Wiosenna karta pracy “Traces the line” (załącznik na mailu grupowym)

Atrybuty wiosny cz. 2:

 • Piosenka “Spring is here” (link udostępniony na mailu grupowym) 
 • Kolorowanka “Spring coloring book” – pokoloruj zgodnie z oznaczeniami (załącznik na mailu grupowym)
 • Wiosenna karta pracy “Spring puzzles” (załącznik na mailu grupowym)

Grupa
Cyferki

 1. Utrwalenie nazw zwierząt z wiejskiej farmy
 • Piosenka “Down on the farm” (link do piosenki na mailu grupowym) 
 • Plakat “Farm animals”. Ilustracje z podpisami. (załącznik udostępniony na mailu grupowym)
 • Karta pracy “Farm animals” (załącznik udostępniony na mailu grupowym)
 1. Powtórzenie nazw jedzenia:
 • Piosenka “Do you like…” (link do piosenki na mailu grupowym) 
 1. Przedstawienie określeń: sun/moon/stars:
 • Piosenka “Sun, Moon, and Stars” 
 • Ćwiczenie z zeszytu ćwiczeń Jump In A ze str. 31 
 1. Powtórzenie zwrotów powitalnych: good morning/good evening
 • Piosenka “Good Morning, Good Night” 
 • Plakat “Greetings”. Ilustracje z podpisami. (załącznik udostępniony na mailu grupowym)
 • Karta pracy “Greetings” Połącz obrazki z właściwymi zwrotami (załącznik udostępniony na mailu grupowym)

Grupa
Literki

 1.  Utrwalenie nazw pojazdów:
 • Ćwiczenie z zeszytu ćwiczeń Jump In B na str. 29 (załącznik na mailu grupowym) 
 • Nagranie własne z omówieniem ćwiczenia ze str. 29 (link do nagrania na mailu grupowym)
 • Karta pracy “land – water – air” Nazwij pojazdy i podziel je na kategorie. (załącznik na mailu grupowym)
 • Karta pracy “land transport” Otocz kółkiem pojazdy lądowe. Nazwij je. (załącznik na mailu grupowym)  
 1. Przedstawianie określeń opozycyjnych: small[mały]-big[duży]/light[lekki]-heavy[ciężki]:
 • Animacja “Heavy and Light” (link do animacji na mailu grupowym) 
 • Karta pracy “heavy and light” (załączniki na mailu grupowym) 
 • Piosenka “Opposites – big/small” (link do piosenki na mailu grupowym) 
 • Karty pracy “big and small” (załączniki na mailu grupowym)
 • Nagranie własne z omówieniem zadań z powyższych kart pracy

Tydzień 20

Grupa
Gwiazdki

 1. Przedstawianie określeń związanych z pogodą

 • Animacja “How’s the weather?” – animacja z określeniami pogody (link do animacji na mailu grupowym)
 • Gra w memory “How’s the weather?” (załącznik zamieszczony na mailu grupowym)
 1. Nauka określeń – mały/duży/ogromny

 • Interaktywna animacja “Learn Sizes – Small Medium Large” (link do animacji udostępniony na mailu grupowym)
 • Karta pracy “small/large” do utrwalenia powyższych określeń (załącznik na mailu grupowym)

Grupa
Plusiki

 1. Nauka określeń – mały/duży/ogromny

 • Interaktywna animacja “Learn Sizes – Small Medium Large” (link do animacji udostępniony na mailu grupowym)
 • Karta pracy “small/large” do utrwalenia powyższych określeń (załącznik na mailu grupowym)

 1. Przedstawianie określeń związanych z pogodą

 • Animacja “How’s the weather?” – animacja z określeniami pogody (link do animacji na mailu grupowym)
 • Gra w memory “How’s the weather?” (załącznik zamieszczony na mailu grupowym)

Grupa
Zygzaki

 1. Piosenka powitalna “Hello, how are you?” (link do piosenki na mailu grupowym)

 2. Przedstawienie słownictwa związanego z nazwami uczuć i emocji

 • Piosenka “Feelings” (link do piosenki na mailu grupowym)
 • Zadanie z zeszytu ćwiczeń Jump In! Starter ze str. 52 – “Circle the feelings”
 1. Powtórzenie słownictwa związanego z nazwami uczuć i emocji

 • Animacja (educational video) “Feel – feelings – Are you happy?” (link do filmiku na mailu grupowym)
 • Zadanie z zeszytu ćwiczeń Jump In! Starter ze str. 49 – Draw a happy mouth and a sad mouth. Color pictures.
 • Piosenka “If you’re happy” (link do piosenki na mailu grupowym)

Grupa
Cyferki

 1. Piosenka powitalna “Boogie woogie” (link do piosenki na mailu grupowym)

 2. Utrwalenie słownictwa związanego z nazwami zwierząt z wiejskiej farmy

 • Story time “Wake up, Tex! – opowiadanie o zwierzętach z wiejskiej farmy (link do nagrania udostępniony na mailu grupowym)
 • Ilustracje z obrazkami sytuacyjnymi z historyjki “Wake up, Tex!”, do ułożenia w chronologicznej kolejności (załączniki udostępnione na mailu grupowym)
 1. Utrwalenie słownictwa związanego z nazwami zwierząt z wiejskiej farmy

 • Zadanie z zeszytu ćwiczeń Jump In! A ze str. 29 “Use the stickers”
 • Nagranie własne z omówieniem powyższego ćwiczenia ze str. 29 (link do nagrania zamieszczony na mailu grupowym)
 • Gra planszowa “The farm game” (załącznik na mailu grupowym/str. 62 w zeszytach ćwiczeń Jump In! A)

Grupa
Literki

 1. Piosenka powitalna “Boogie woogie” (link do piosenki na mailu grupowym)

 2. Utrwalenie słownictwa związanego z nazwami pojazdów

 • Story time “I love the beach!” – opowiadanie o środkach transportu (link do nagrania udostępniony na mailu grupowym)
 • Ilustracje z obrazkami sytuacyjnymi z historyjki “I love the beach!”, do ułożenia w chronologicznej kolejności (załączniki udostępnione na mailu grupowym)
 1. Utrwalenie słownictwa związanego z nazwami pojazdów:

 • Praca w zeszycie ćwiczeń na str. 59-60 (załączniki na mailu grupowym)
 • Gra edukacyjna online “Transport” (link do gry w załączeniu)
 • Animacja “Land, water and air transport for kids” (link do animacji na mailu grupowym)
 • Nagranie własne “How you wanna go to the beach?” z pacynkami (link do nagrania na mailu grupowym)

Tydzień 19

Grupa
Gwiazdki

 1. Przedstawienie nazw części ciała:

 • Piosenka o częściach ciała „Parts of the body” (link udostępniony na mailu grupowym)
 • Plakat z nazwami części ciała (załącznik na mailu grupowym)
 • Karta pracy – Dopasuj nazwy części ciała do właściwych obrazków. (załącznik na mailu grupowym)
 1. Przedstawienie nazw zwierząt: shark/octopus/whale

 • Piosenka “Under the sea” (link udostępniony na mailu grupowym)
 • Kolorowanki tematyczne ze zwierzakami (załączniki na mailu grupowym)
 • Wycinanki z morskimi zwierzakami (załącznik na mailu grupowym)

Grupa
Plusiki

 1. Przedstawienie nazw zwierząt: shark/octopus/whale

 • Piosenka “Under the sea” (link udostępniony na mailu grupowym)
 • Kolorowanki tematyczne ze zwierzakami (załączniki na mailu grupowym)
 • Wycinanki z morskimi zwierzakami (załącznik na mailu grupowym)
 1. Przedstawienie nazw części ciała:

 • Piosenka o częściach ciała (link udostępniony na mailu grupowym)
 • Plakat z nazwami części ciała (załącznik na mailu grupowym)
 • Karta pracy – Dopasuj nazwy części ciała do właściwych obrazków. (załącznik na mailu grupowym)Grupa
Zygzaki

 1. Utrwalenie słownictwa związanego z jedzeniem:

 • Gra dooble Let’s have a picnic! (załącznik na mailu grupowym)

 1. Powtórzenie nazw emocji:

 • Animacja – Talking flashcards “Feelings” (link na mailu grupowym)

 1. Powtórzenie nazw cyfr od 1 do 6:

 • Karta pracy “How many…?” (załącznik na mailu grupowym)

 1. Przypomnienie określeń związanych z poranną rutyną:

 • Piosenka “Brush your teeth” (link do piosenki na mailu grupowym)

 • Coloring page “Brushing teeth” – Pokoloruj wg wzoru (kolorowanka na mailu grupowym)

 1. Utrwalenie słownictwa związanego z jedzeniem (picnic)

 • Karta pracy “Picnic- find the way” (załącznik na mailu grupowym)Grupa
Cyferki

 1. Powtórzenie zwrotu “Hello, what’s your name?”

 • Piosenka “What’s your name?” (link do piosenki na mailu grupowym)

 • Karta z ilustracjami “What’s your name?” (załącznik na mailu grupowym)

 1. Utrwalenie słownictwa związanego z jedzeniem

 • Karta pracy “I like…” Zaznacz jedzenie, które lubisz. Powtórz nazwy jedzenia: spaghetti, sandwiches, chicken, salad, chocolate, cheese (załącznik na mailu grupowym)

 • Ćwiczenie z zeszytu ćwiczeń Jump In A str. 23

 1. Przedstawienie słownictwa związanego z nazwami zwierząt z wiejskiej farmy

 • Nagranie z wymową słownictwa: cow, horse, pig, sheep, hen, chick (link do nagrania na mailu grupowym)

 • POP OUT – obrazki ze zwierzątkami (załącznik na mailu grypowym)

 • Piosenka “Farm Animals Song” (link do piosenki na mailu grupowym)

 1. Utrwalenie słownictwa związanego z jedzeniem

 • Gra w dooble “Food” (załącznik na mailu grupowym)

Grupa
Literki

 1. Utrwalenie słownictwa związanego z nazwami dzikich zwierząt

 • Ćwiczenie z zeszytu ćwiczeń Jump In B na str. 23

 • Gra planszowa “Wild animals” (załącznik na mailu grupowym)

 1. Powtórzenie określeń związanych z poranną rutyną:

 • Piosenka “This is the way” (link do piosenki na mailu grupowym)

 1. Powtórzenie nazw cyfr 1-10

 • Karta pracy “Count and match” (ząłącznik na mailu grupowym) 1. Prezentacja nowego słownictwa: transport

 • Nagranie z wymową słownictwa: hot air balloon, bike, boat, car, bus, plane (link do nagrania na mailu grupowym)

 • Karty obrazkowe z pojazdami (załącznik na mailu grupowym)

 • Piosenka “I Like To Ride My Bicycle” (link do piosenki na mailu grupowym)

 • Karta pracy – Połącz pojazdy z właściwymi nazwami (załącznik na mailu grupowym)Tydzień 18

Grupa
Gwiazdki

 • Animacje, utrwalające nazwy kolorów (linki udostępnione na mailu grupowym):
 • Colors in english
 • Typical things of each colour
 • Karta “Typical things of each colour”, do utrwalenia nazw kolorów (załącznik udostepniony na mailu)
 • Przedstawienie nazw członków rodziny:
 • Piosenka “Finger Family Collection” (link do piosenki na mailu grupowym)
 • Karta “Finger family” z obrazkami członków rodziny, do zabaw paluszkowych (załącznik na mailu grupowym)

Grupa
Plusiki

 • Animacje, utrwalające nazwy kolorów (linki udostępnione na mailu grupowym):
 • Colors in english
 • Typical things of each colour
 • Karta “Typical things of each colour”, do utrwalenia nazw kolorów (załącznik udostepniony na mailu)
 • Przedstawienie nazw członków rodziny:
 • Piosenka “Finger Family Collection” (link do piosenki na mailu grupowym)
 • Karta “Finger family” z obrazkami członków rodziny, do zabaw paluszkowych (załącznik na mailu grupowym)

Grupa
Zygzaki

 • Określenia związane z pogodą:
 • Piosenka o pogodzie
 • Gra pamięciowa “memo – How’s the weather?
 • Powtórzenie nazw zwierząt: cat/bird/dog
 • Animacja “Pets – Dog, Cat, Rabbit, Fish, Birds, Hamster & More – The Kids’ Picture Show”, utrwalająca nazwy zwierząt.
 • Gra planszowa “Let’s have a picnic!” (załącznik na mailu grupowym)
 • Utrwalenie słownictwa związanego z jedzeniem
 • Karta pracy- memory game: “Picnic card game” str. 57 w zeszytach ćwiczeń Jump In! Starter (załącznik na mailu)
 • Powtórzenie nazw zwierząt:
 • Piosenka “I have a pet
 • Gra w dooble “I have a pet”, w nawiązaniu do treści piosenki o zwierzakach (załącznik na mailu)

Grupa
Cyferki

 

 • Utrwalenie nazw jedzenia:
 • Słuchowisko “I’m hungry” (załącznik do pliku audio na mailu grupowym)
 • Ilustracje sytuacyjne do historyjki – do ułożenia w chronologicznej kolejności, po wysłuchaniu słuchowiska “I’m hungry” (załączniki na mailu grupowym)
 • Powtórzenie nazw zawodów:
 • Piosenka “What Do You Want To Be(link do piosenki na mailu grupowym)

 • Piosenka “It’s beautiful day!” – piosenka powitalna (link do piosenki na mailu grupowym)
 • Utrwalenie nazw jedzenia:
 • Karta pracy “Match the foods” (str. 60 w zeszycie ćwiczeń Jump In! A – załącznik na mailu)
 • Powtórzenie nazw zawodów
 • Nagranie własne “What do you want to be?” – Kim chciałbyś zostać w przyszłości?
 • Gra edukacyjna online “Profession memory

Grupa
Literki

 • Utrwalenie nazw dzikich zwierząt:
 • Ilustracje sytuacyjne do historyjki “Wild animals” – do ułożenia w chronologicznej kolejności, po wysłuchaniu słuchowiska “Wild animals
 • Nagranie własne – omówienie treści historyjki “Wild animals”, w chronologicznej kolejności
 • Powtórzenie nazw warzyw:
 • Animacja “Learn Vegetables
 • Gra w dooble “Vegetables”, w nawiązaniu do treści piosenki o warzywach

 • Powtórzenie nazw dni tygodnia:
 • Bajka edukacyjna “Days of the Week with Sid and His Sheep”
 • Nagranie własne “What the day is it today?” – omówienie nazw dni tygodnia
 • Utrwalenie nazw dzikich zwierząt:
 • Game time: “Hot and cold game ” – zabawa w ciepło-zimno, z wykorzystaniem papierowych pacynek ze zwierzętami
 • Karta pracy – połącz nazwy dzikich zwierząt z właściwymi obrazkami (załącznik na mailu grupowym)

Tydzień 17

Grupa
Gwiazdki

Powtórzenie nazw zwierząt (duck) i nazw cyfr od 1 do 5:

 • Piosenka “Five Little Ducks

(link do serwisu You Tube zamieszczony na mailu grupy) 

 • Karty pracy związane z tematyką piosenki (załączniki na mailu)

-liczenie kaczuszek od 1 do 5

-kolorowanie kaczuszek zgodnie podaną kolorystyką

Przedstawienie nazw owoców (apple, banana) i zapoznanie dzieci z nazwami samogłosek: A; O; E; I

 • Piosenka „Apples & Bananas”  (link do serwisu You Tube zamieszczony na mailu grupy)
 • Ilustracje z samogłoskami
 • Obrazki z owocami (jabłko, banan) (załącznik na mailu)

Grupa
Plusiki

Powtórzenie nazw zwierząt (pig, wolf)

 • animacja „Three little pigs” (link do serwisu You Tube zamieszczony na mailu grupy)
 • kolorowanka tematyczna (link do strony z kolorowankami online zamieszczony na mailu grupy)
 • Papierowe pacynki do teatrzyku (załącznik na mailu grupowym)

Powtórzenie nazw zwierząt (duck) i nazw cyfr od 1 do 5:

 • Piosenka “Five Little Ducks

(link do serwisu You Tube zamieszczony na mailu grupy) 

 • Karty pracy związane z tematyką piosenki

-liczenie kaczuszek od 1 do 5

-kolorowanie kaczuszek zgodnie z podaną kolorystyką (załącznik na mailu)

Grupa
Zygzaki

Przedstawienie słownictwa: hungry – głodny; thirsty – spragniony: 

 • Welcome song “Hello, hello, how are you?” – piosenka powitalna (link do piosenki na mailu grupowym)
 • Piosenka “I’m hungry, I’m thirsty” (link do piosenki na mailu grupowym)
 • Karta pracy – Dopasuj produkty spożywcze do odpowiednich określeń (thirsty/hungry) (załącznik na mailu)

 

Powtórzenie nazw kolorów:

 • Piosenka o kolorach “What color are you wearing ? (link do piosenki na mailu grupowym)
 • Karta pracy – Pokoloruj zgodnie z oznaczeniami. (załącznik na mailu) 

Powtórzenie określeń: hungry/thirsty

Gra online “I’m thirsty or I’m hungry?” (link do gry zamieszczony na mailu grupy)

Grupa
Cyferki

Utrwalenie słownictwa związanego z jedzeniem:

 • Table time: praca w zeszycie ćwiczeń Jump In!A (str. 25) (załącznik na mailu)
 • Filmik, utrwalający nazwy jedzenia “Do you like…?” (link do nagrania na mailu)
 • Gry online, utrwalające nazwy jedzenia (linki do gier na mailu grupowym)

Utrwalenie słownictwa związanego z jedzeniem:

 • Animacja z piosenką, utrwalająca określenia: “I like…/I don’t like)
 • Karta pracy “Do you like?” nawiązująca do powyższej animacji i piosenki (załącznik na mailu)

Powtórzenie określeń pogody:

 • Gra w memory How’s the weather? (załącznik na mailu)
 • Piosenka “What’s the Weather Like Today” (link do piosenki na mailu grupowym)

Grupa
Literki

Powtórzenie słownictwa związanego z nazwami dzikich zwierząt:

 • Gra online “Wild animals” Dopasuj nazwy zwierząt do obrazków. (link do gry na mailu grupowym)
 • Animacja “Wild animals name and sound” (link zamieszczony na mailu grupowym)
 • Story time – nagranie z historyjką pt. “Wild animals” (link do nagrania na mailu grupowym)

Powtórzenie słownictwa związanego z nazwami dzikich zwierząt:

 • Table time “What’s your favourite animal?” – ćwiczenie na str. 25 z zeszytu cwiczeń Jump In! B 
 • Filmik z pacynkami “What’s your favourite animal?”, utrwalający nazwy zwierząt (link do nagrania na mailu grupowym)
 • Piosenka “Jungle Animals Song (link do piosenki na mailu grupowym)

 

Tydzień 16

Grupa
Gwiazdki

Powtórzenie nazw cyfr od 1 do 7

 • Piosenka „One potato, two potatoes” (link do serwisu You Tube zamieszczony na mailu grupy)
 • Wycinanka (obrazki nawiązujące do tekstu piosenki „One potato, two potatoes” (zamieszczona na mailu grupy)

Powtórzenie nazw zwierząt (pig, wolf)

 • animacja „Three little pigs” (link do serwisu You Tube zamieszczony na mailu grupy)
 • kolorowanka tematyczna (link do strony z kolorowankami online zamieszczony na mailu grupy)
 • Papierowe pacynki do teatrzyku (załącznik na mailu grupowym)

Grupa
Plusiki

Przedstawienie nazw owoców (apple, banana) i zapoznanie dzieci z nazwami samogłosek: A; O; E; I

 • Piosenka „Apples & Bananas”  (link do serwisu You Tube zamieszczony na mailu grupy)
 • Ilustracje z samogłoskami
 • Obrazki z owocami (jabłko, banan)

Powtórzenie nazw cyfr od 1 do 7

 • Piosenka „One potato, two potatoes” (link do serwisu You Tube zamieszczony na mailu grupy)
 • Wycinanka (obrazki nawiązujące do tekstu piosenki „One potato, two potatoes” (zamieszczona na mailu grupy)

Grupa
Zygzaki

Utrwalanie nazw jedzenia (juice, sandwiche , yoghurt, banana):

 • Piosenka „Let’s have a picnic” (link do serwisu You Tube zamieszczony na mailu grupy)
 • Bajka „”Let’s have a picnic” (link do serwisu You Tube zamieszczony na mailu grupy)
 • Karty do gry pamięciowej (sandwiches memo) (zamieszczona na mailu grupy)

Utrwalanie nazw jedzenia (juice, sandwiche , yoghurt, banana) oraz słownictwa: basket, fridge, plate.

 • Słuchowisko pt. „Let’s have a picnic” (link do słuchowiska na mailu grupowym)
 • Obrazki nawiązujące do treści słuchowiska (załączniki na mailu grupowym)

Grupa
Cyferki

Utrwalanie nazw przyborów szkolnych:

 • Bajka edukacyjna (link do serwisu You Tube zamieszczony na mailu grupy)
 • Utrwalenie nazw członków rodziny: gra edukacyjna online (link na mailu grupy)
 • Powtórzenie nazw części twarzy; karta pracy: obrazek z twarzą do uzupełnienia (załącznik w mailu)
 • Animacja z opisem części twarzy (link do serwisu You Tube zamieszczony na mailu grupy)

Zapoznanie dzieci ze słownictwem: thirsty/hungry/sandwiches/cheese/chicken/salad/spaghetti, chocolate

 • Piosenki „I’m thirsty” + „I’m hungry) (link do serwisu You Tube zamieszczony na mailu grupy)
 • Obrazki ilustrujące nowe słownictwo: sandwiches/cheese/chicken/salad/spaghetti, chocolate (załącznik na mailu)
 • Nagranie z wymową wyżej wymienionych słówek (załącznik na mailu)

Grupa
Literki

Utrwalenie nazw posiłków:

 • Nagranie z wymową słownictwa (breakfast/lunch/snack/dinner) (nagranie na grupie Facebook’owej)
 • Gra edukacyjna online (link do gry na mailu grupowym)

Powtórzenie nazw pięciu zmysłów: (linki do serwisu You Tube zamieszczone na mailu grupy)

 • Piosenka „Five senses „
 • Interaktywna animacja „Five senses”

Przedstawianie nowego słownictwa:

 • Nagranie z wymową słownictwa: monkey/parrot/ leopard, snake, hippo, elephant (nagranie na grupie Facebook’owej)
 • Papierowe pacynki ze zwierzętami (załącznik na mailu grupowym)

Atrybuty wiosny – Z czym kojarzymy wiosnę?

 • Gra „spring dominoes”
 • Piosenka „Spring song”

Tydzień 15

Grupa
Gwiazdki

Przedstawienie słownictwa związanego z poranną rutyną (get out of bed / eat your food / wash your face / brush your teeth / brush your hair / change your clothes)

 • piosenka
 • ilustracje sytuacyjne z podpisami

Zapoznanie z nazwami nastrojów (happy/angry/sleepy/scared):

 • gra pamięciowa w memory
 • obrazki z podpisami (nazwy nastrojów)
 • piosenka

Grupa
Plusiki

Zapoznanie z nazwami nastrojów (happy / angry / sleepy / scared):

 • gra pamięciowa w memory
 • obrazki z podpisami (nazwy nastrojów)
 • piosenka

Przedstawienie słownictwa związanego ze zdrowymi nawykami (wash your hands / brush your teeth):

 • piosenki
 • ilustracje pomocnicze z podpisami

Grupa
Zygzaki

Utrwalenie nazw jedzenia (sandwich / juice / banana / yoghurt / fridge / basket / plate):

 • karty obrazkowe ze słownictwem
 • karta pracy
 • piosenka
 1. Utrwalanie zwrotów powitalnych (piosenka) – hello/how are you?
 2. Utrwalenie nazw jedzenia. (sandwich/ juice/banana/yoghurt/ fridge/basket/plate)
 • karta pracy
 • gra online w memory

Grupa
Cyferki

 1. Powtórzenie nazw członków rodziny (mummy/daddy/sister/brother/grandma/grandpa) (animacja)
 2. Utrwalenie nazw przyborów szkolnych (book/school bag/pencil/crayon) (piosenka + kolorowanki)
 3. Utrwalanie zwrotów powitalnych i pożegnalnych – good morning / goodbye. (piosenki)
 1. Utrwalanie zwrotów powitalnych i pożegnalnych – good morning / goodbye. (piosenki)
 2. Powtórzenie nazw członków rodziny – mummy / daddy / sister / brother / grandma / grandpa. (gra online)
 3. Utrwalenie nazw przyborów szkolnych – book / school bag / pencil / crayon (gra planszowa)

Grupa
Literki

 1. Powtórzenie nazw objawów chorób. (runny nose / fever/ cough / sorethroat / headache / measles) (gra online; animacja)
 2. Powtórzenie nazw dni tygodnia (monday / tuesday / wednesday / thursday / friday / saturday / sunday) (piosenka)
 3. Wysłuchanie nagrania z historyjką “But I want chips”. Ułożenie obrazków z historyjki w chronologicznej kolejności. (nagranie własne)
 4. Utrwalanie zwrotów powitalnych i pożegnalnych – good morning / goodbye (piosenki)
 1. Powtórzenie nazw jedzenia (peas / carrots / corn / peanuts / potatoes / spinach) (gra – memory)
 2. Powtórzenie nazw cyfr od 1 do 10. (piosenka)
 3. Filmik z nazwami warzyw (nagranie własne) – powtórzenie słownictwa.
 4. Utrwalanie zwrotów powitalnych i pożegnalnych – good morning / goodbye. (piosenki)

Możemy w czymś pomóc?

Jeżeli masz do nas jakieś pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej.