Plan dnia Klubu Maluszka

Zapraszamy do zapoznania się z naszym rozkładem dnia.

Każdy dzień w przedszkolu jest ściśle zaplanowany, aby dzieci miały komfort i poczucie bezpieczeństwa.  Na wszystko jest odpowiedni czas. Jest czas na zabawę, posiłek oraz odpoczynek i naukę. Zapraszamy do zapoznania się z naszym rozkładem dnia.

6:30 - 8.30

Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne i grupowe w kącikach zainteresowań.
Rozmowy planowe i sytuacyjne, praca wyrównawcza i stymulująca. Kształtowanie form grzecznościowych.

8:30 – 9:00

Czynności porządkowe po zajęciach porannych, przygotowanie do śniadania, nauka i doskonalenie czynności higienicznych.
Ćwiczenia poranne bądź zabawa ruchowa uwzględniająca zwiększoną potrzebę ruchu.

9:00 – 9:30

Śniadanie – nabywanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków.

9:30 – 10:15

Zajęcia edukacyjne w grupach.

10:15 – 10:50

Zajęcia dodatkowe.

10:50 – 11:00

Przygotowanie do posiłku, czynności samoobsługowe i higieniczne.

11:00 – 11:30

Obiad (zupa).

11:30 – 12:45

Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, obserwacja przyrody, gry i zabawy zorganizowane lub dowolne.
W przypadku złych warunków atmosferycznych zabawy w sali, praca indywidualna z dziećmi.

12:45 – 13:00

Przygotowanie do posiłku, czynności samoobsługowe i higieniczne.

13:00 – 13:30

Obiad - II danie

13:30 – 14:45

Zajęcia dodatkowe, odpoczynek (leżakowanie dla chętnych dzieci), pobyt na świeżym powietrzu przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, wyciszające zabawy przy muzyce, techniki relaksacyjne i wizualizacyjne, słuchanie bajek, cicha praca w kącikach zainteresowań.

14:45 – 15:00

Czynności porządkowe po zajęciach i zabawach, zabawa ruchowa, czynności higieniczno – sanitarne, przygotowanie do podwieczorku.

15:00 – 15:30

Podwieczorek.

15:30 – 17:30

Zabawy zorganizowane lub dowolne, indywidualna praca wyrównawcza, rozchodzenie się dzieci do domów.
W trakcie tych zajęć dla chętnych dzieci przewidziany jest drugi podwieczorek.